Erä

Merimetsot ja Ely-keskus estämässä Rauman satamalaajennuksen – raumalaiset tekivät kuntalaisaloitteen merimetsojen häätämiseksi

"Ihan posketon tilanne!" Merimetsot valloittivat luodot, joille Rauman sataman ja telakan pitäisi laajentua ja rakentaa pengertie.
Kimmo Lundén
Merimetsosota Raumalla kovenee. Merimetsokolonia ja pesivät haikarat ovat vallanneet Rauman sataman laajennukseksi kaavaillut lähiluodot. Kuva Hansklopin luodolta.

Keskustelu merimetsoista käy Raumalla kuumana. Ammattikalastaja ja ammattikalastajien liiton luottamushenkilö Jarno Aaltonen keräsi runsaassa viikossa yli 1 500 nimeä kuntalaisaloitteeseen, jolla vedotaan Rauman kaupunkia hakemaan häätölupa merimetsojen häätämisestä sataman laajennuksen tieltä.

Merimetsot valloittivat keskeltä Rauman satamaa kaksi luotoa, joille Rauman Satama Oy:n ja Rauman kaupungin piti rakentaa pengertie ja ruopata vesialue. Sataman laajennuslupaa on käsitelty korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ja lupa rakentamiseen on lainvoimainen.

Suomen ympäristökeskuksen merimetsolaskentojen perusteella luodoille on asettunut merimetso- ja harmaahaikarakoloniat.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (Ely) arvioi elokuun lopussa tehdyssä päätöksessään kyseisten satamaluotojen pesimälintutilanteen muuttuneen. Sataman laajennustöiden toteutuksen Ely-keskus arvioi rikkovan luonnonsuojelulakia ja EU:n lintudirektiiviä.

Ely-keskus pyytää päätöksessään lupahankkeesta vastaavilta Rauman satamalta ja Rauman kaupungilta selvitystä, miten luvan mukaisen hankkeen toteuttamisessa aiotaan edetä ottaen huomioon luonnonsuojelulain ja lintudirektiivin säännökset.

Ammattikalastaja Jarno Aaltonen pitää tilannetta sanojensa mukaan "ihan poskettomana".

"Rauma on saanut sotalaivatilauksen ja sitä kautta on tarkoitus telakan alueita laajentaa merelle. Lisäksi pitäisi tehdä pengertie Vähä- ja Iso Järviluodon kautta läjitysaltaalle."

"Tähän kaikkeen on yksi este, merimetso, joka asettui tänä keväänä telakan edustan saariin. Nyt Ely vaatii lisää selvityksiä, ja on valmis estämään kaikki pengertiehen liittyvät työt", kalastaja Aaltonen perustelee kiireellä keräämäänsä kuntalaisaloitetta. Hän odottaa nyt kaupungin päättäjien ottavan siihen kantaa.

Kalastaja Aaltonen viittaa laivatilauksella Merivoimien neljän aluksen tilaukseen telakkayhtiö Rauma Marine Constructions (RMC) -telakalta Raumalta. Tilaus tuo lisää työpaikkoja Rauman seudulle.

Kuntalaisaloitteen tarkoituksena on tuoda kaupunkilaisten tietoon rajusti lisääntyneiden merimetsojen aiheuttama ongelma kalakannoille ja kalastuselinkeinolle. Merimetsot syövät kalaa tutkijoiden arvioiden mukaan keskimäärin puolisen kiloa kalaa päivässä.

Valitsematta, kaikkea kalaa, mitä tarjolla on. Merimetsoparin pesimäkauden aikainen saalis on siten lähes 150 kiloa.

Rauman edustalla laskettiin kaikkiaan 2 080 merimetson pesää vuonna 2019.

"Kalastan ammatikseni siikaa ja ahventa avovesikaudella. Kaksi tuhatta pesää tarkoittaa 10 000 lintua ja 312 000 kalakilon poistumaa Rauman vesiltä, Jarno Aaltonen laskee.

Suomen Ympäristökeskus laski Suomen merialueilla pesineen kesällä 2019 noin 25 700 merimetsoparia. Merimetsokanta on runsastunut voimakkaasti koko Itämeren alueella 1980-luvulta saakka.

Ahvenanmaalla viranomaiset myönsivät loppukesästä suojametsästysluvat 2 000 merimetson ampumiseen vakavien vahinkojen estämiseksi kalakannoille ja kalastajille. Ahvenanmaa on itsehallinnollinen maakunta ja se tulkitsee EU:n lintudirektiiviä samoin kuin esimerkiksi Ruotsin ja Tanskan ympäristöviranomaiset.

Varsinais-Suomen Ely-keskus tulkitsee sekin samaista lintudirektiiviä 27.8. antamassaan päätöksessä:

"Lintudirektiivin poikkeamisedellytykset eivät tunnista sataman laajennushankkeeseen liittyvää pengertien rakentamista suoraan sellaiseksi tilanteeksi, jolle poikkeaminen luonnonsuojelulain ja lintudirektiivin mukaisista rauhoitusmääräyksistä voisi myöntää."

Lue lisää: Ahvenanmaalaiset metsästävät jahdeissaan 2 000 merimetsoa – "Haulikolla osuu varmasti 20–25 metristä, talkoojahdissa saadaan kerralla mahdollisimman monta lintua"

Lue lisää