Erä

Pohjois-Savon sudenpyynnin poikkeuslupiin ratkaisu EU:n tuomioistuimelta – setviminen jatkuu Suomessa

Korkein hallinto-oikeus pyysi kannanottoa tuomioistuimelta luontodirektiivin poikkeamisartiklan tulkinnasta.
Markku Vuorikari
Arkistokuva Ähtärin eläinpuistosta.

Euroopan unionin tuomioistuin antoi tänään ennakkoratkaisunsa koskien seitsemää suden tappamiseen myönnettyä poikkeuslupaa. Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvat Pohjois-Savoon vuonna 2015 ja sudet ammuttiin alkutalvesta vuonna 2016.

Tuomioistuimen ratkaisun mukaan poikkeuslupien myöntäminen on mahdollista eikä luontodirektiivi estä sitä. Mutta luontodirektiivistä poikkeaminen vaatii täsmällisempää ja tarkempaa perustelua.

Ratkaisussa viitataan useasti toukokuussa tulleeseen EU:n tuomioistuimen julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen. Molempien viesti on sisällöltään samanlainen, niissä edellytetään kansalliselta viranomaiselta tarkempia perusteluja.

Korkein hallinto-oikeus pyysi kantaa nimenomaan EU:n luontodirektiivin poikkeamisartiklan tulkinnasta kannanhoidollisen metsästyksen osalta.

"Kansallisen viranomaisen on esitettävä täsmällisiä tieteellisiä tietoja ja tarvittaessa myös vertailevia tietoja kannanhoidollisen metsästyksen vaikutuksista suden suojelun tasoon."

Kannanhoidollisia poikkeuslupia perusteltiin myös salametsästyksen ehkäisyllä.

Tuomioistuimen ratkaisun mukaan pelkästään laittoman toiminnan olemassaolo tai sen valvonnan toimeenpanon vaikeudet eivät kuitenkaan ole riittävä peruste luville.

Nyt kun ratkaisu on saatu EU:sta, asian käsittely jatkuu kansallisessa tuomioistuimessa. Lopullinen ratkaisu tulee siis Suomen korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Lue lisää:

EU-tuomioistuimen julkisasiamies otti kantaa sudenpyyntiin – kansallinen direktiivitulkinta ei saanut moitteita

Lue lisää

Suomi, Ruotsi ja Norja syventävät yhteistyötä susiasioissa – tavoitteena muun muassa yhtenäistää kannanseurantamenetelmiä

Sudet tappoivat metsästyskoiran ja useita kanoja Pieksämäellä – poliisi antoi karkotusmääräyksen

Video: Maanviljelijän susihavainto sai ikävän käänteen: "Kissa lähti"

Luke: Viikonloppuna useampi suden ja metsästyskoiran kohtaaminen – "Lähetämme osanottomme koiransa menettäneille"