Metsästäjäliitto: Olemme tehneet hartiavoimin töitä yli kaksi vuotta suden kannanhoidollisen metsästyksen uuden mahdollisuuden eteen, työ jatkuu - Erä - Maaseudun Tulevaisuus
Erä

Metsästäjäliitto: Olemme tehneet hartiavoimin töitä yli kaksi vuotta suden kannanhoidollisen metsästyksen uuden mahdollisuuden eteen, työ jatkuu

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisussa tekemän linjauksen odotetaan ohjaavan käytännössä kaikkien suurpetojen kannanhoidollista metsästystä EU-alueilla.
Lari Lievonen
Yhteistyötä riittävän joustavien suurpetosäädösten aikaansaamiseksi jatketaan niin Suomen riistakeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa Suomessa kuin Euroopan metsästäjäjärjestön FACE:n kanssa Euroopassa, luettelee Heli Siitari.

Euroopan unionin tuomioistuin antoi ennakkoratkaisun suden kannanhoidolliseen metsästykseen torstaina.

Ennakkoratkaisun mukaan suden kannanhoidollinen metsästys on luontodirektiivin puitteissa mahdollista, mutta se edellyttää entistä tarkempia perusteluja ja sitoutumista susikannan suotuisan tason suojeluun, todetaan Metsästäjäliiton tiedotteessa.

"Ratkaisussa edellytetään tieteelliseen näyttöön pohjautuvia perusteluita kannanhoidollisen metsästyksen hyödyistä susikannan suotuisan suojelutason turvaamisessa ja todistettavan osoituksen siitä, että muut keinot eivät ole olleet riittäviä."

Metsästäjäliitto pitää hyvänä asiana sitä, että kannanhoidollinen metsästys saa tuomioistuimelta vihreää valoa, mutta pitää tiukkoja ehtoja haastavina.

"Esimerkiksi laittoman tappamisen ehkäiseminen on periaatteessa hyväksyttävä syy kannanhoidollisten kaatolupien myöntämiseen, mutta perustelut vaativat eri tahojen yhteistyötä tieteellisen näytön hankkimiseksi", sanoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.

Ennakkoratkaisun mukaan suden kannanhoidollinen metsästys ei ole ristiriidassa EU:n luontodirektiivin kanssa, mikäli metsästykselle asetettu päämäärä on susikannan suotuisan suojelun tason turvaaminen.

"Käytännössä tämä tarkoittaa, että kannanhoidollisen metsästyksen toteutuminen Suomessa edellyttää riittävän elinvoimaista susikantaa maassamme", Siitari pohtii.

"Tämä nostaa luotettavan ja tarkan susikannan arvioinnin entistäkin tärkeämpään asemaan. Jokainen kirjattu havainto on merkittävä kannan elinvoimaisuuden arvioimiseksi."

Ennakkoratkaisussa tehdyn linjauksen odotetaan ohjaavan käytännössä kaikkien suurpetojen kannanhoidollista metsästystä EU-alueilla.

Siitari muistuttaa, että kokemukset karhun ja ilveksen kannanhoidollisesta metsästyksestä ovat hyvät. "Eläinkannat voivat hyvin ja näiden suurpetojen yleinen hyväksyntä on kasvanut."

Metsästäjäliitto on ollut tiiviisti mukana susikannan hoitosuunnitelman päivitystyössä, jonka yhtenä tavoitteena on suden kannanhoidollisen metsästyksen käynnistyminen. Uusi kannanhoitosuunnitelma julkaistaneen marraskuussa.

"Liitto on tehnyt hartiavoimin töitä yli kaksi vuotta suden kannanhoidollisen metsästyksen uuden mahdollisuuden eteen. EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun asettamat ehdot tarkoittavat nyt sitä, että pitkäjänteinen työ ja monitahoinen yhteistyö jatkuvat edelleen."

Yhteistyötä riittävän joustavien suurpetosäädösten aikaansaamiseksi jatketaan niin Suomen riistakeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa Suomessa kuin Euroopan metsästäjäjärjestön FACE:n kanssa Euroopassa, luettelee Siitari.

Lue lisää aiheesta:

Ministeriö kommentoi EU-tuomioistuimen ratkaisua susiasiassa: "Tiukempi kuin odotettiin, tiukempi kuin julkisasiamiehen ratkaisuehdotus"

Pohjois-Savon sudenpyynnin poikkeuslupiin ratkaisu EU:n tuomioistuimelta – setviminen jatkuu Suomessa

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksesta: "Suden poikkeuslupien tiukat rajoitukset suosituksina eivät ole luontodirektiivin mukaisia"

Metsästäjäliitto: "On ensiarvoista, että kaikkien suurpetojen kannanhoidollinen metsästysmahdollisuus säilytetään EU:n lainsäädännössä"

EU-tuomioistuimen julkisasiamies otti kantaa sudenpyyntiin – kansallinen direktiivitulkinta ei saanut moitteita

Lue lisää

Haahkakoiraiden kesämetsästys sallittu Manner-Suomen ulkomerialueella rajatuilla kohteilla kesäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan Pohjois-Savoon vuonna 2016 myönnetyt kannanhoidolliset suden poikkeusluvat olivat lainvastaisia

Ministeriö käynnisti hankkeen suden kannanhoidolliseen metsästyksen liittyen – tavoitteena tuottaa esitys metsästyksen järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriöstä vahvistetaan: Metsästäjien, riistahallinnon ja tutkimuksen yhteinen susien jälkilaskenta toteutetaan tänä talvena