Erä

Kannan kasvu jatkuu: Saimaalla on jo yli 400 norppaa

Saimaannorpan suojelustrategiassa ja toimenpidesuunnitelmassa vuodelle 2025 asetettu välitavoite on nyt ylittynyt.
SLL/Eero Korhola
Saimaannorppakanta on kasvanut vakaasti vuodesta 2010, jolloin kannan kooksi arvioitiin noin 270 norppaa.

Metsähallituksen mukaan saimaannorpan kannan kasvu jatkuu edelleen. Tuoreimman kanta-arvion mukaan saimaannorppien talvikanta on tänä vuonna kooltaan noin 410 norppaa.

Saimaalle syntyi tänä vuonna 88 kuuttia.

Saimaannorpan suojelustrategiassa ja toimenpidesuunnitelmassa vuodelle 2025 asetettu 400 yksilön välitavoite on nyt siis ylittynyt.

Saimaannorppakanta on kasvanut vakaasti vuodesta 2010, jolloin kannan kooksi arvioitiin noin 270 norppaa. Positiivista on myös se, että 80 kuutin määrä on ylitetty jo neljänä peräkkäisenä vuotena.

Arvio norppakannan koosta perustuu alueittain tehtyyn pesintäanalyysiin, jossa hyödynnettiin vuosien 2018–2019 pesätietoja, syntyneiden kuuttien määrää sekä havaintoja jäällä lepäävistä norpista.

Saimaannorpan elinalue kattaa nykyisin lähes koko Saimaan. Kanta on hyvin hajanainen ja vain kahdella lisääntymisalueella Pihlajavedellä ja Haukivedellä kanta on noin 100 norppaa. Saimaannorppa luokitellaan edelleen erittäin uhanalaiseksi.

Lue lisää