LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Erä

Kala-ala haluaa merimetson metsästettäväksi lajiksi, jotta kannan koko voitaisiin kohtuullistaa – ehdotus kansalliseksi merimetsostrategiaksi luovutettiin ympäristöministeriölle

Kala-alan toimijoiden ja Kristiinankaupungin edustajien mielestä työryhmässä ei tunnustettu sitä, että ylisuureksi kasvanut merimetsokanta aiheuttaa vakavia haittoja monille tahoille.
Ville-Petteri Määttä
Kaikki halukkaat voivat kommentoida strategia- ja toimenpidesuunnitelmaehdotusta lausuntopalvelu.fi-palvelussa viikosta 45 alkaen, ja lausuntoja voi antaa joulukuun loppuun saakka.

Merimetsotyöryhmä esittää alueellisen yhteistyön lisäämistä ja poikkeuslupien käsittelyn tehostamista.

Merimetson aiheuttamien vahinkojen rajoittamista pohtinut työryhmä luovutti tänään ympäristöministeriölle ehdotuksensa kansalliseksi merimetsostrategiaksi ja siihen liittyväksi toimenpidesuunnitelmaksi.

Raportissa todetaan muun muassa, että paikallinen tieto halutaan saada nykyistä paremmin käyttöön merimetsojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyssä ja poikkeuslupien käsittelyssä.

Merimetsojen aiheuttamat ongelmat ovat useimmiten paikallisia, joten alueellisten merimetsoyhteistyöryhmien asiantuntemus korostuu niiden ennaltaehkäisyssä.

Työryhmä esittää muun muassa, että kaikilla alueilla laaditaan ongelmien vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn pyrkivät alueelliset toimenpidesuunnitelmat ja selvitykset.

Alueellisten yhteistyöryhmien tuottamille aineistoille halutaan nykyistä suurempi painoarvo vahinkojen ehkäisyyn tarvittavissa lupaprosesseissa. Aineistoja voitaisiin käyttää hakemusten kohdentamisen, perustelun ja lupapäätösten tukena. Tämä nopeuttaisi ja sujuvoittaisi poikkeuslupien käsittelyä.

Lupien käsittelyyn esitetään myös muita tehostamistoimia, kuten hakuohjeiden ja -lomakkeiden kehittämistä nykyistä selkeämmiksi.

Strategiaehdotukseen sisältyy täydentävä mielipide, jonka ovat jättäneet työryhmässä mukana olleet keskeiset kalatalouden toimijat yhdessä Kristiinankaupungin kaupungin kanssa.

"Heinäkuussa maassamme oli 25 700 pesivää merimetsoparia ja yhteensä noin 120 000 merimetsoa. Ehdotus kansalliseksi merimetsostrategiaksi sekä sen toimenpidesuunnitelma eivät ole riittäviä vähentämään merimetson aiheuttamia ongelmia ja niistä koituneita ristiriitoja", todetaan täydentävässä mielipiteessä.

Siinä korostetaan, että työryhmän esitysten lisäksi tarvittaisiin kannanhoitosuunnitelma. "Merimetsokantaa tulisi merkittävästi rajoittaa. Poikkeuslupien käsittelyä on myös yksinkertaistettava ja nopeutettava."

Täydentävän mielipiteen jättäneiden tahojen edustajat katsovat, ettei työryhmässä tunnustettu sitä, että ylisuureksi kasvanut merimetsokanta aiheuttaa vakavaa haittaa kalakannoille, saaristoluonnolle, saariston asukkaille ja yrittäjille, vapaa-ajankalastukselle, kalankasvatukselle ja kalastuselinkeinoille.

Luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen tänään julkaistuun merimetsotyöryhmän loppuraporttiin. Liiton mielestä nyt tarvitaan aikaa tottua lajiin, jonka kannan kasvu näyttää jo pysähtyneen.

Tänä vuonna pesiä laskettiin noin 1 000 vähemmän kuin viime vuonna. Liitto toivoo, että tämä tasaa myös merimetsosta käytyä kiivasta keskustelua.

Ympäristöministeriö järjestää kaikille avoimen mahdollisuuden kommentoida strategia- ja toimenpidesuunnitelmaehdotusta valtioneuvoston lausuntopalvelussa. Mahdollisuus lausuntojen antamiseen avataan lausuntopalvelu.fi-palvelussa viikolla 45, ja lausuntoja voi antaa joulukuun loppuun saakka.

Lue lisää aiheesta:

Merimetsot ja Ely-keskus estämässä Rauman satamalaajennuksen – raumalaiset tekivät kuntalaisaloitteen merimetsojen häätämiseksi

Ahvenanmaalaiset metsästävät jahdeissaan 2 000 merimetsoa – "Haulikolla osuu varmasti 20–25 metristä, talkoojahdissa saadaan kerralla mahdollisimman monta lintua"

Raumalainen: Kalastaja toivoo kaupungin hakevan häätölupaa merimetsoille – teki kuntalaisaloitteen verkkoon

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lukija merimetsoista: Myös suojeltavat eläimet aiheuttavat vesistöpäästöjä

Merimetsot ja Ely-keskus estämässä Rauman satamalaajennuksen – raumalaiset tekivät kuntalaisaloitteen merimetsojen häätämiseksi

Ahvenanmaalaiset metsästävät jahdeissaan 2 000 merimetsoa – "Haulikolla osuu varmasti 20–25 metristä, talkoojahdissa saadaan kerralla mahdollisimman monta lintua"