Erä

Kuntia kannustetaan perustamaan haukitehtaita – tehdas voisi vahvistaa kunnan positiivista imagoa ja parantaa kalastusmatkailun edellytyksiä

Haukitehdas on alue, joka on kunnostettu hauen lisääntymiseen sopivaksi.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Haukitehdas-hankkeessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö lisää hauen lisääntymisalueita ja kannustaa sekä auttaa muitakin toimimaan samoin.

Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö (SVK) haastaa kunnat ja kaupungit suunnittelemaan haukitehtaita.

Haukien lisääntymismenestyksen parantaminen on tärkeää, koska lisääntymisalueiden pinta-ala on pienentynyt ja niiden soveltuvuus lisääntymiseen on heikentynyt ihmistoiminnan myötä.

Hauella on tärkeä rooli tasapainoisen kalastorakenteen ylläpitäjänä. Se hillitsee myös osaltaan rehevöitymistä. Lisäksi hauki on korkealle arvostettu urheilukala ja sen kalastuksen ympärillä pyörii suuria euromääriä.

Moni nykyisellään huonosti hauen lisääntymiseen soveltuva kosteikko voitaisiin kunnostaa merkittäväksi hauen lisääntymisalueeksi, eli haukitehtaaksi.

Tutkimuksissa on havaittu, että kunnostetuissa kosteikoissa, joissa kasvillisuus oli väliaikaisesti veden alla, hauenpoikasten määrä kasvoi muutamasta tuhannesta yli sataan tuhanteen kunnostustyön jälkeen.

Kasvillisuuden arveltiin olevan ratkaisevan tärkeää. Niissä kosteikoissa, joissa kasvillisuutta ei ollut, tai se poistettiin, ei vastaavaa kehitystä havaittu.

Haukitehtaasta on haukien lisäksi hyötyä myös valumavesien puhdistamisessa ja lintujen elinympäristönä.

Haukitehtaiden perustamisessa kunnilla ja kaupungeilla on keskeinen rooli, muistuttaa Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö.

Suunnittelu voidaan käynnistää, kun on kasattu yhteen potentiaalisia haukitehtaasta hyötyviä toimijoita. Yhdessä alueellisten kalataloustoimijoiden kanssa ryhmittymä voisi edistää tehtaan perustamista ja miettiä rahoitusmahdollisuuksia.

Tehtaasta voi syntyä vetovoimatekijä, joka vahvistaa kunnan positiivista imagoa. Samalla se tukisi elinkeinoja ja parantaisi kalastusmatkailun edellytyksiä, loisi oppimisympäristön ja tarjoaisi monipuolisen virkistysympäristön.

"Hyvin toimivat haukitehtaat vähentäisivät myös kalaistutusten tarvetta."

Lue lisää

Nyt on aika lähteä kalaan – tässä vinkit parhaisiin järvikalaherkkuihin

Mausteiset haukipalat

Kalastuskajakilla pääsee kaislikkoon hauen narraukseen – hauenpyynti kiinnostaa erityisesti ulkomaalaisia matkailijoita

Video: Tubettajat halusivat vakuuttaa katsojansa hauenkalastuksen hyvyydestä — "Haluttiin saada nuoret mukaan"