Erä

Riistavahinkorekisteriin on tähän mennessä metsästysvuotta kirjattu 21 susivahinkoa, joissa susi on joko tappanut koiran tai vahingoittanut sitä

Rahassa mitattuna vahinkojen korvaussumma on yhteensä noin 90 600 euroa. Metsästäjäliiton mukaan uuden susikannan hoitosuunnitelman tärkein haaste on koirametsästyskulttuurin jatkuvuuden turvaaminen.
Jaana Kankaanpää
Suden kannanhoidollinen metsästys osana suden kannanhoitosuunnitelmaa on Metsästäjäliiton mukaan olennaista, toteaa toiminnanjohtaja Heli Siitari.

Suomalaisen koirametsästyskulttuurin jatkuvuus on turvattava. Tämän Suomen metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari nimesi susikannan hoitosuunnitelman tärkeimmäksi haasteeksi.

Uusi hoitosuunnitelma vahvistettiin ja julkistettiin tänään.

"Näkyvimmät ja merkittävimmät susikonfliktit liittyvät usein maamme perinteisen koirametsästyskulttuurin kokemaan uhkaan. Jatkuvuuden turvaaminen edellyttää oikeiden toimenpiteiden löytämistä ja oikeanlaisten olosuhteiden luomista."

Riistavahinkorekisteriin on 1. elokuuta ja 4. marraskuuta välisellä ajanjaksolla ehditty kirjata yhteensä 21 vahinkoa, joissa susi on joko tappanut tai vahingoittanut koiraa. Rahassa mitattuna korvaussumma on yhteensä noin 90 600 euron suuruinen.

Suden kannanhoidollinen metsästys osana hoitosuunnitelmaa on Metsästäjäliiton mukaan olennaista. Kannanotossaan liitto otti kantaa myös häirikkösusiin.

"Häirikkösusien nopea ja joustava poistaminen on suden yleisen hyväksyttävyyden kannalta olennaista. Poliisin valtakunnallinen ohje suurriistavirka-avulle on jalkautettava ripeästi ja yhdenmukaisesti, sillä ohje on keskeinen osa kansalaisten oikeusturvaa."

Susikannan hoitosuunnitelman päivitystyö alkoi syksyllä 2018. Metsästäjäliitto on ollut aktiivisesti mukana alusta asti.

"Yhteistyön luonteeseen kuuluu, että asioista ei olla aina välttämättä samaa mieltä. Tärkeintä on lopputulos, johon kaikki osapuolet voivat sitoutua", Siitari kertoo.

Metsästäjäliitto kutsui vuonna 2017 ensimmäistä kertaa koolle kansallisen susifoorumin. Foorumista tehtiin osa susikannan hoitosuunnitelmaa ja foorumi kutsutaan myös tulevaisuudessa koolle.

"Susifoorumi seuraa jatkossa päivitetyn hoitosuunnitelman toimenpiteiden toteutumista ja niiden vaikutuksia", toteaa Siitari.

Lue lisää

Keskustan Kalmari ja Hoskonen: "Valkoposkihanhien suojametsästys sallittava välittömästi"

Metsästäjäliitto: "Suomalainen eräkulttuuri ja siihen olennaisesti kuuluva koirametsästys kokivat kolauksen KHO:n susipäätöksen myötä"

Metsästäjäliitto valitsi uuden toiminnanjohtajan – toimeen tarttuu turveteollisuuden parissa työskennellyt Jaakko Silpola

Suden ja koiran konflikti odottaa ratkaisua – "Kulttuurin muutos tarvittaisiin", sanoo susitietokirjan kirjoittaja