Erä

Petolintujen pesintä sujui kaksijakoisesti: Maakotkan tulos yksi seurantahistorian parhaista, osa muuttohaukoista ei edes aloittanut

Tuoreessa lajien uhanalaisuusarvioinnissa vain merikotkakanta on maassamme arvioitu elinvoimaiseksi.
Juha Haikola/Metsähallitus
Metsähallituksen Luontopalvelut kävi yhdessä vapaaehtoisten kanssa pesintätarkastuksissaan läpi lähes 1 000 maakotkan, muuttohaukan ja tunturihaukan sekä Pohjois-Suomen merikotkan reviiriä.

Petolintujen pesintätulokset ovat tänä vuonna olleet kaksijakoisia. Siinä missä maakotkan pesintätulos oli yksi koko seurantahistorian parhaista, osa muuttohaukoista jätti kokonaan pesinnän väliin.

Maakotkan pesintätuloksen onnistumiseen vaikutti Metsähallituksen mukaan erityisesti hyvä ravintotilanne, jonka taustalla ovat runsastuneet kanalintukannat sekä jänisten runsaus.

Myös tunturihaukkojen pesintä onnistui. Metsähallituksen koosteessa korostetaan, että, yhden vuoden tuloksesta ei ole vielä syytä suuremmin iloita. Tunturihaukkoja on maassamme todella vähän, ja laji on äärimmäisen uhanalainen.

Pienikin muutos ympäristötekijöissä saattaa romahduttaa niiden määrän.

Pohjois-Suomessa entisten Lapin ja Oulun läänien alueella merikotkien pesintätulos oli keskinkertainen, mutta tarkastettujen alueiden välillä oli suurta vaihtelua. Pohjoisimmassa Lapissa merikotkat onnistuivat kehnosti, mutta Kainuussa ja Kuusamossa erittäin hyvin.

Muuttohaukan pesintävuosi oli sen sijaan huono. Pesinnän alkuun sattuneet kurjat kelit aiheuttivat aloitettujen pesintöjen keskeytymisiä, arvioidaan Metsähallituksesta. Huomionarvoista on myös se, että joissain tapauksissa pesintää ei aloitettu lainkaan.

Metsähallituksen Luontopalvelut kävi yhdessä vapaaehtoisten kanssa pesintätarkastuksissaan läpi lähes 1 000 maakotkan, muuttohaukan ja tunturihaukan sekä Pohjois-Suomen merikotkan reviiriä.

Tuoreessa lajien uhanalaisuusarvioinnissa vain merikotkakanta on maassamme arvioitu elinvoimaiseksi, maakotka ja muuttohaukka vaarantuneiksi. Surkein tilanne on äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellulla tunturihaukalla.

Lue myös:

Maakotkien pesintä onnistui erinomaisesti

Tiedot haukkojen pesäpaikoista jaettiin metsänomistajille – toivotaan säästävän pesäpaikkoja

Ikäennätyksen tehnyt kotka löytyi kuolleena - hauleja ja taistelun jälkiä kehossa

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Petolintujen pelko ja vaino vähentyneet vuosien saatossa

Lukijoilta vahva tuki: Linnuille pesintärauha hakkuilta

Maakotkien pesintä onnistui tänä vuonna erinomaisesti