Reaaliaikainen hirvien verotusennuste julkaistiin – riistahallinto on lisännyt hirvien metsästyssuunnittelun avoimuutta ja vaikuttavuutta - Erä - Maaseudun Tulevaisuus
Erä

Reaaliaikainen hirvien verotusennuste julkaistiin – riistahallinto on lisännyt hirvien metsästyssuunnittelun avoimuutta ja vaikuttavuutta

Hirvihavaintoja ja saaliskertymää pystyy kuka tahansa tarkastelemaan hirvitalousalueittain riistahavainnot.fi-sivuston kautta.
Pentti Vänskä
Lauri Itkonen on myös Leppävirta-Varkaus riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja. Hirvenmetsästyksen hän on aloittanut nuorena poikana ajomiehenä.

Jos hirvitalousalueen tavoite­tiheys tai kannan rakenne ei miellytä, voi metsästäjiä ja riistahallintoa sekä moittia että haastaa kysymällä, ettekö yhtään mieti, mitä teette.

Tällainen väite on helppo heittää, mutta Suomen riistakeskuksen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan hirvitalousaluesuunnittelija Lauri Itkonen myöntää, että se tuntuu kohtuuttomalta.

Verotussuunnitteluprosessia on viime vuosina viety koko ajan avoimempaan ja vaikuttavampaan suuntaan. Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi viime viikolla kolmatta kertaa reaaliaikaisen hirvien verotusennusteen.

Ennusteen tavoite on auttaa hirvitalousalueita loppukauden metsästyksen ohjaamisessa. Verotusennuste päivittyy kerran vuorokaudessa metsästyskauden loppuun saakka.

Onko sillä nyt niin väliä, jos me ammumme vasan sijaan aikuisen tai naaraan sijaan sonnin, tuumitaan jossain yksittäisessä hirviseurueessa.

”Ei yhdellä kaadolla olekaan merkitystä, mutta vaikutus kertautuu ja valinnan painoarvo kasvaa, kun monta yksittäistä seuruetta tekee muista riippumattomia päätöksiä”, sanoo Itkonen.

Hän muistuttaa, että valikoiva metsästys on ainoa keino vaikuttaa kannan rakenteeseen ja eläinmäärään.

Kun hirviseurueet ja metsästysseurat liittyvät yhteislupiin, paranee metsästyksen valikoivuuteen vaikuttaminen.

”Pakkohan yhteislupiin ei ole liittyä. On seurueita, jotka ovat olleet yhteisluvassa, eronneet siitä ja liittyneet uudestaan. Tiedän toki, että närää aiheuttavat muun muassa tilanteet, joissa toisille seurueille myönnetään pankkilupia ja toiset jäävät ilman.”

Pankkilupia on varattu keskimäärin 20 prosenttia koko pyyntilupamäärästä. Pyyntilupien 80-prosenttinen käyttöaste on hyvä. Se kertoo, että verotussuunnittelu ja metsästys ovat onnistuneet, eikä pankkilupia ole tarvittu, selittää Itkonen. Hän kuitenkin huomauttaa, että pankkilupamäärät vaihtelevat eri puolilla Suomea paljon.

Luken verotusennusteen julkaisun jälkeen monin paikoin ympäri Suomea on hirvenmetsästyksen välitarkastelun aika. Miten jahti on sujunut, ollaanko menossa kohti tavoitetta vai tarvitaanko korjausliikettä?

Itkonen kertoo tehneensä vertailuja hirvihavainnoista koostettujen lämpökartta- aineistojen ja riistavahinko­rekisterin hirvivahinkotietojen välillä. Esimerkiksi osissa Pohjois-Karjalan talvialueita hirvihavaintoja ei ole vielä tässä vaiheessa kautta tehty juuri ollenkaan siellä, missä vahinkoja talvisin syntyy. Hirvien talvehtimis- ja kesäalueiden välisen liikehdinnän huomiointi laajalla yhteislupa-alueella on helpompaa kuin yhden metsästysseuran alueella.

”Hirvivahinkojen todennäköisyyttä voidaan pienentää metsästyksellä, mutta metsästyksen kohdentaminen nimenomaan vahinkoa tehneisiin hirviin on lähes mahdotonta. Tehokkaampaa ja täsmällisempää vahinkojen torjuntaa on syönninestoaineiden käyttäminen.”

Hirvihavaintoja ja saaliskertymää pystyy kuka tahansa tarkastelemaan hirvitalousalueittain riistahavainnot.fi-sivuston kautta. Hirvenmetsästäjät näkevät Oma riista -palvelun kautta oman hirviseurueen ja yhteisluvan kaadot ja havainnot, sekä muiden seurueiden kaadot.

Palvelu luo tasavertaisuutta metsästäjien välille, kun rivijäsen näkee samat tiedot kuin metsästyksenjohtajakin, sanoo Itkonen. Hän myös huomauttaa, että hirvien kirjaamissäännöt ovat pysyneet samoina kuin pahviseen hirvihavaintokorttiin kirjatessa. Tämä takaa aineistojen käyttö- ja vertailukelpoisuuden.

Lue lisää

Ministeriö esittää: Hirvenmetsästystä aikaistetaan Pohjois-Suomessa lumisten talvien takia

MMM esittää: Metsästäjien vanhenevien ampumakoesuoritusten voimassaoloa pidennetään koronatilanteen vuoksi ilman kokeen uutta suorittamista

Hirvitiheystavoitteet jäävät liian usein saavuttamatta, vaikka työkalut hirvikantojen seurantaan ja hallintaan ovat paremmat kuin koskaan

Tolkkua metsästys­lain­­säädäntöön