Suden saa karkottaa omalta pihalta – uudessa kannanhoitosuunnitelmassa muistutetaan, että omaehtoinen karkotus ei ole kielletty - Erä - Maaseudun Tulevaisuus
Erä

Suden saa karkottaa omalta pihalta – uudessa kannanhoitosuunnitelmassa muistutetaan, että omaehtoinen karkotus ei ole kielletty

Pohjois-Karjalaan Outokummun ja Polvijärven alueelle myönnettiin viime viikolla lupa susien häirintään ja karkottamiseen. Jos karkotus ei toimi, voidaan yksi susi ampua.
Markku Vuorikari
Uuden susikannan hoitosuunnitelman myötä piha-alueen määrittely on tarkentunut niin, että sillä tarkoitetaan asuin- tai tuotantorakennusten muodostamaa hoidettua piha-aluetta.

Uudessa susikannan hoitosuunnitelmassa muistutetaan, että suden omaehtoinen karkottaminen pihapiiristä tai laitumelta ei ole laissa kielletty.

Metsästyslain 37. pykälän sanamuodon mukaan rauhoitusaikana riistaeläintä ei saa metsästää tai vahingoittaa eikä soidinta, pesintää tai poikasia häiritä. Sanamuoto ei siis estä häirintää, joka kohdentuu riistaeläimen muuhun yksilöön kuin poikaseen, todetaan hoitosuunnitelmassa.

"Luontodirektiivin tulkintaohjeen mukaan yksittäinen karkotus tai häirintä, joka ei vahingoita sutta, ei ole kiellettyä häirintää."

On kuitenkin syytä huomioida, että uuden susikannan hoitosuunnitelman myötä piha-alueen määrittely on tarkentunut niin, että sillä tarkoitetaan asuin- tai tuotantorakennusten muodostamaa hoidettua piha-aluetta.

Maa- ja metsätalousministeriön vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula vahvistaa, että omalla tontilla tai kiinteistön mailla suden karkottaminen on lähtökohtaisesti ok. Tällöin asianomaisella on alueella myös metsästysoikeus tai -lupa.

Kun valitsee karkotusmenetelmää, on syytä huomioida järjestyslaki riippuen asuinpaikasta. Taajamassa esimerkiksi ilmaan ampuminen ei ole vaihtoehto.

Pohjois-Karjalaan Outokummun ja Polvijärven alueelle myönnettiin viime viikolla lupa susien häirintään ja karkottamiseen. Sudet ovat kierrelleet kymmenissä pihoissa. Lupapäätöksen mukaan tarkastettuja pihakäyntejä on yhteensä 42.

Sudet ovat aiheuttaneet vahinkoja myös tuotantoeläimille.

Jos karkotus ei toimi, luvan perusteella on mahdollista ampua yksi susi. Lupa on voimassa 2. joulukuuta asti.

"Onnistuneelle karkotukselle ei ole laadittuja kriteereitä, mutta tavoitteena on tehokas karkotus, jolla eläimet saadaan siirtymään riittävän kauas pois asutuksen läheltä", kertoo Suomen riistakeskuksen Pohjois-Karjalan aluetoimiston riistapäällikkö Juha Kuittinen.

Kuittinen huomauttaa, että susi pitää karkottaa välittömästi piha-alueella käynnin yhteydessä, jolloin se yhdistää karkotuksen pihakäyntiin.

Kaikki karkotuskerrat, käytetyt menetelmät, karkotuksen ajankohta ja siihen osallistuneiden henkilöiden määrä ja toimenpiteen vaikutus on raportoitava riistakeskukselle. Karkotuspaikka myös merkitään kartalle jäljityksineen.

Mikäli susi kuitenkin palaa piha-alueelle karkotuksen jälkeen, voidaan aloittaa eläimen pyynti poikkeusluvan voimassaoloaikana, Kuittinen sanoo.

Itä-Suomen poliisin komisario Sami Joutjärvi kiittelee riistakeskuksen tiukkaa kantaa karkotusraportointiin.

Jälkikäteisraportoinnin sijaan pitäisi pyrkiä mahdollisimman usein siihen, että määräyksen antanut viranomainen olisi valvomassa tai jopa johtamassa toimintaa myös paikan päällä. Erityisesti, jos kyse on lopettamisesta, sanoo Joutjärvi.

”Tämä vähentäisi jälkikäteisväittelyä tapahtumien kulusta.”

Lue myös:

Pihaan tulleen suurpedon voi karkottaa millä tahansa keinolla – kunhan eläin pelästyy ja poistuu

Poliisin mukaan kansalaisten ilmoitukset suurpedoista menevät yhä vääriin osoitteisiin – eivät kuulu hätäkeskukseen

Lue lisää

Lisääntyviä susipareja on nyt yli 25 – pienimmän elinvoimaisen kannan rajan ylitys ei tarkoita automaattisesti kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista

EU-tuomioistuin: Susi nauttii tiukkaa suojelua myös ihmisten ilmoilla

Metsästäjäliitto: Susikannan kasvu on havaittu kentältä tulleen runsaan palautteenkin kautta – on riski, että syksyllä syntyy susikonflikteja

Susilaumojen määrä kasvoi neljänneksellä viime vuoteen verrattuna – laumoja aiempaa enemmän erityisesti lännessä