Erä

Villisian metsästys halutaan sallia luonnonsuojelualueilla – metsästyksen kieltäminen on tarpeeton este haittalajin pyynnille

Luonnonsuojelualueilla vieraslajien sekä pyyntiluvanvaraisten haittaa tai vahinkoa aiheuttavien lajien metsästys voidaan sallia poikkeusluvalla. Villisika ei kuulu kumpaankaan kategoriaan.
Kari Salonen
Arkistokuva villisikatarhalta.

Villisian metsästys halutaan sallia luonnonsuojelualueilla, jotta ei luotaisi tarpeetonta estettä haittalajin metsästykselle, kertoi ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi tiistaina Helsingissä järjestetyssä Ympäristötiedon foorumissa.

Villisialla on riistalajina erikoinen asema luonnonsuojelualueella, sillä kyseessä ei ole pyyntiluvanvarainen riistalaji tai vieraslaji.

Luonnonsuojelualueilla vieraslajien sekä pyyntiluvanvaraisten haittaa tai vahinkoa aiheuttavien lajien metsästys on sallittu poikkeusluvalla. Villisika ei kuulu kumpaankaan kategoriaan, joten ilman erityisjärjestelyjä sen metsästys ei ole luonnonsuojelualueilla sallittu.

"Villisian asema on pyritty luonnonsuojelualueiden perustamisvalmisteluissa huomioimaan. Sen pyynnin salliminen kirjataan alueiden sääntöihin", toteaa Korpi.

Hän myös kertoo, että luonnonsuojelulain nojalla suojelualueille myönnettyjen poikkeuslupien lupaprosessia halutaan kehittää. Sen sijaan, että myönnetään yksittäisiä poikkeuslupia pienelle alueelle esimerkiksi vieraslajien pyyntiin, tavoitteena on tulevaisuudessa kattaa luvilla laajempia kokonaisuuksia.

Foorumin paneeliin osallistunut Luonnonvarakeskuksen tutkija Jani Pellikka huomautti, että riistalajin pyyntiluvanvaraisuuteen liittyy mielenkiintoinen yksityiskohta.

"Pyyntiluvanvaraisuuden poistamista esitetään yleensä aina ensimmäisenä ratkaisuehdotuksena kannan säätelyyn. Vaikka tiedetään, että luvanvaraisuus ei ole kynnyskysymys metsästykselle."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Berliini rakentaa uusia muureja – nyt sikaruttoa vastaan

Voiko afrikkalaisen sikaruton leviämistä enää estää? Autoilijat ruokkivat villisikoja kädestä Saksan ja Puolan rajaseudulla

Tulokaslajit riski luonnonsuojelualueiden alkuperäislajistolle: "Villisika on opportunisti" – toisaalta kuopiminen voi edesauttaa puiden kasvua