Erä

Metsähallitus: Lennokit ja paikantimet voivat houkuttaa metsästäjiä laittomuuksiin

Erävalvonnan tiedossa on tapauksia, joissa riistaeläimiä on hätyytelty dronella. Lisäksi hirviä on ammuttu auton suojista.
Tommi Hakala
Metsästyslaki kieltää liikkuvien moottorikäyttöisten laitteiden, kuten drone-lennokkien, käytön metsästyksessä.

Metsähallituksen erävalvonta on havainnut, että uusia teknisiä apuvälineitä, kuten drone-lennokkeja ja GPS-paikantimia käytetään metsästyksessä laittomasti.

Metsästyslaki kieltää liikkuvien moottorikäyttöisten laitteiden käytön metsästyksessä. Erävalvonnan tietoon on tullut tapauksia, joissa dronea on käytetty järvillä hätyyttämään riistaeläimiä ampujien suuntaan.

”Tämä on yksiselitteisesti kiellettyä”, erävalvonnan ylitarkastaja Juha Ahonen sanoo Metsähallituksen tiedotteessa.

GPS-paikantimien käyttö metsästyskoirien pannoissa on luvallista ja yleistä, mutta niistäkin aiheutuu välillisesti ongelmia. Kun metsästäjät seuraavat koiratutkasta koiran ja hirven liikkeitä, he yrittävät kiirehtiä autolla hirvien eteen. Hirvi saatetaan ampua auton suojista.

Metsästyslaki kieltää riistan ampumisen ajoneuvosta, sen suojasta ja 100 metriä lähempänä ajoneuvoa välittömästi sen pysäyttämisen jälkeen.

”Lisäksi siinä rallissa autojen nopeudet voivat nousta metsäautoteillä koviksi, mikä vaarantaa muuta liikennettä ja muiden metsästäjien turvallisuuden”, Ahonen sanoo.

Metsähallituksen erävalvonta muistuttaa, että metsästäjät voivat hyödyntää teknisiä apuvälineitä, kunhan se tehdään oikein. Riistaa saa tarkkailla ja kuvata droneen asennettujen kameroiden avulla, kunhan eläimiä ei häiritä metsästystarkoituksessa. Metsästyksessä eläimiä ei saa edes jäljittää dronen avulla. Esimerkiksi riistalaskennoissa apuvälinettä voi kuitenkin käyttää, sillä se ei ole metsästystä.

Yleisillä paikoilla kuvaaminen on lähtökohtaisesti sallittua, kunhan kotirauhan suojaamat alueet kierretään. Toisen kotia tai pihapiiriä ei saa kuvata. Se voidaan tulkita salakatseluksi.

Esimerkiksi kansallispuistossa kuvattaessa tulee muistaa monta seikkaa. Luonnonsuojelulain ja metsästyslain mukaan lennättäminen ei saa aiheuttaa haittaa toisille ihmisille tai eläimille. Lisäksi järjestyssääntö voi asettaa liikkumisrajoituksia. Myös ilmailulaki ja Traficomin säädökset tulee huomioida.

Metsähallituksen erävalvonnasta valtion alueilla vastaa ylitarkastaja ja 11 erätarkastajaa. Erävalvonta tarkastaa vuosittain noin 10 000 luonnossa liikkujaa.

Metsähallituksen vuosittainen erävalvontaraportti on kattavin kuvaus erärikollisuuden kehityksestä Suomessa.

Viime vuonna tarkastuksia tehtiin liki 9 000. Rikkeitä havaittiin 746. Niiden osuus tarkastuksista, 9,8 prosenttia, pysyi edellisvuoden tasolla.

Yli puolet kaikista rikkeistä liittyi kalastukseen. Metsästyksen rikkeitä oli kymmenes, maastoliikenteen 17 prosenttia ja luonnonsuojelurikkeitä liki 4 prosenttia rikkeiden kokonaismäärästä.

Lue lisää