Erä

On epätodennäköistä, että lyijyhaulien käyttörajoituksesta äänestettäisiin ensi helmikuussa – "esitys tuskin tulee hyväksytyksi nykymuodossa"

Neuvotteleva virkamies rauhoittelee sekä teollisuuden että eri järjestöjen edustajia ja painottaa, että laajempaan lyijyn käyttökieltoon tähtäävän komission selvityspyynnön osalta meneillään on vasta esiselvitysvaihe.
Lari Lievonen
Volframi, joka tunnetaan myös nimellä tungsten, on yksi lyijyä korvaava haulimateriaali.

Vuoden 2015 maaliskuussa Euroopan komissio pyysi Euroopan kemikaalivirastoa valmistelemaan ehdotuksen, joka rajoittaisi kosteikkoalueilla metsästystä ja lyijyhaulien käyttöä. Rajoituksen tavoite on estää lyijyn joutuminen vesilintujen elimistöön.

Ehdotuksen valmistelu on edennyt, ja viimeksi muokattua versiota rajoitusluonnoksesta käsiteltiin kaksi viikkoa sitten Reach-komiteassa.

"Komission johtopäätös näytti kokouksen perusteella olevan, että nykymuodossaan esitys tuskin tulee hyväksytyksi", kertoo komitean suomalaisjäsen, neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lähes kaikilla kokouksessa puheenvuoron ottaneilla oli esityksen suhteen jokin ongelma.

"Myös käytäväkeskustelut vahvistivat käsitystä, että vielä ollaan aika kaukana yhteisymmärryksestä."

Korhosen mukaan jäsenmaita hiersivät muun muassa valvonnan järjestämisen hankaluus, Ramsarin sopimuksen mukainen kosteikkomääritelmä sekä suojavyöhykkeen koko ja siirtymäajan pituus.

Esimerkiksi kosteikkoa ympäröivän suojavyöhykkeen laajuudeksi esitettiin ehdotuksessa 400:aa metriä. Lyijyä sisältävien patruunoiden hallussapito olisi kiellettyä sekä kosteikkoalueella että suojavyöhykkeellä.

Kokouksessa 400 metrin laajuista vyöhykettä pidettiin liian suurena ja tilalle ehdotettiin 100:aa metriä.

Suomen ohella muutama muu jäsenmaa esitti epäilyksensä myös sitä kohtaan, onko Reach-asetus edes oikea instrumentti säädellä yksityisen kansalaisen lyijyhaulien hallussapitoa.

Alkuperäisen aikataulun mukaan rajoitusehdotuksesta piti äänestää ensi vuoden helmikuussa. Nyt esitys muuttui aiemmasta versiosta sen verran paljon, että ainakin toinen keskustelu on tarpeen. Pidän epätodennäköisenä, että äänestystä ehdotettaisiin helmikuulle, Korhonen kertoo.

"Suomi ilmoitti selkeästi kokouksessa, että ei voi rajoitusehdotusta esitetyssä muodossa tukea, vaikka sinänsä kannattaakin lyijyhaulien käytön rajoittamista."

Lyijyhaulien käytön rajoitusehdotuksen lisäksi Euroopan kemikaalivirastossa on työn alla esiselvitys laajemmasta lyijyn käytön rajoittamisesta, joka koskisi haulien lisäksi luoteja. Virasto on alustavasti ilmoittanut, että ehdotus annettaneen ensi vuoden lokakuussa.

"Esitimme, että ensimmäinen rajoitusehdotus vedettäisiin kokonaan pois ja tarkasteltaisiin haulien rajoitustarve laajemman lyijyn käyttökiellon osana", Korhonen kertoo.

Hän myös rauhoittelee sekä teollisuuden että eri järjestöjen edustajia ja painottaa, että laajempaan lyijyn käyttökieltoon tähtäävän komission selvityspyynnön osalta meneillään on vasta esiselvitysvaihe.

"Esiselvityksen lopputulosta ei tiedä kukaan, selvityspyyntö ei ole valmis rajoitusehdotus. Patruunateollisuutta ja järjestöjä on kehotettu toimittamaan kemikaalivirastolle asiallista ja perusteltua tietoa. Näin saadaan mahdollisimman hyvä tietopohja päätöksentekoa varten."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Patruunavalmistaja Nammo Lapuan teknologiajohtaja: "Lyijyn käytön rajoittamisessa ei pidä päätyä totaalikieltoon"

Sorsajahti alkaa maanantaina kello 12.00 – metsästystä tulisi kohdistaa runsaslukuisiin sinisorsiin, taveihin ja telkkiin

Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys kielletään, merialueiden allijahtia rajoitetaan saaliskiintiöllä ja sisämaassa kielletään