Erä

KHO käsittelee ahman pyyntiin myönnettyä poikkeuslupaa – hallinto-oikeus linjasi jo aiemmin, ettei ahmojen metsästys uhkaa suojelua

Poikkeuslupia ahmojen metsästykseen voidaan myöntää tänä talvena edellisen vuoden tapaan enintään kahdeksan.
Jouni Turunen
Poronhoitoalueella liikkui Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan talvella 2018–2019 noin 110–130 ahmaa ja muualla Suomessa noin 140–150 ahmaa.

Ahma aiheuttaa kaikista suurpedoista eniten vahinkoja porotaloudelle, mutta vahingot ovat parin viimeisen vuoden aikana vähentyneet, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa.

Ministeriö antoi asetuksen, jonka mukaan ahmoja voidaan metsästää tänä talvena rajoitetusti kannanhoitoalueella, joka kattaa pohjoisen ja itäisen poronhoitoalueen.

Poikkeuslupia metsästykseen voidaan myöntää kolmen edellisen vuoden tapaan enintään kahdeksan.

Yhdestä vuonna 2017 annetusta ahman metsästyslupaa koskeneesta päätöksestä valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus ratkaisi asian, mutta päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Hallinto-oikeus katsoi, että kahden yksittäisen ahman tappamisen ei voida katsoa haittaavan suotuisan suojelutason säilyttämistä hakemusalueella tai laajemmin suotuisan suojelutason saavuttamista Suomessa siinä määrin, ettei poikkeuslupia olisi voitu myöntää.

Hallinto-oikeus toteaa, että vaikka ahma on kyseessä olevilla Natura-alueilla suojelun perusteena oleva luonnonarvo ja priorisoitu suojeltava laji, kahden ahman metsästyksen ei voida katsoa merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alueet on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.

Vastaavanlainen linjaus on tehty myös valtioneuvon päätöksessä vuonna 2018, jonka mukaan alueen sisällyttäminen Natura 2000 -verkostoon ei pääsääntöisesti vaikuta metsästysoikeuksiin eikä niiden käyttöön. Alueiden suojelun tavoitteena on tiettyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen suojelu sekä sellaisten lajeja koskevien häiriöiden estäminen, jotka merkittävällä tavalla vaarantavat lajien suojelutason.

Metsästystä ei ole pidettävä tällaisena häiriönä muutoin kuin erityisen tärkeillä linnustonsuojelualueilla ja harmaahylkeiden suojelun kannalta merkityksellisillä alueilla.

Poronhoitoalueella liikkui Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan talvella 2018–2019 noin 110–130 ahmaa ja muualla Suomessa noin 140–150 ahmaa.

Skandinaavisen kannan yksilömäärä on noin 900–1 200 ahmaa, joista Ruotsissa elää 580–780 ja Norjassa 340–430 yksilöä.

Lue lisää

Katso miten käärmeenmetsästäjä poimii käärmeen käsin – Etelä-Floridassa burmanpyton on haitallinen vieraslaji

Mitäs mieltä olet metsästyksestä?

Pyy on hätää ­kärsimässä

Metsä yhä turvallisin paikka