Viranomaiset muistuttavat: Kaloille ei saa aiheuttaa kipua tai kärsimystä – saalis pitää tainnuttaa mahdollisimman nopeasti - Erä - Maaseudun Tulevaisuus
Erä

Viranomaiset muistuttavat: Kaloille ei saa aiheuttaa kipua tai kärsimystä – saalis pitää tainnuttaa mahdollisimman nopeasti

Viimeaikaisten tieteellisten tutkimusten perusteella kalat kykenevät aistimaan kipua, ja lisäksi ne kokevat kivun kärsimyksenä.
Stiina Hovi
Suomen Vapaa-ajan kalastajien Keskusjärjestön voimassa olevien SM-pilkin kilpailusääntöjen mukaan saaliiksi saatu kala suositellaan lopetettavaksi.

Itä-Suomen poliisilaitos, Itä-Suomen aluehallintovirasto sekä Itä-Suomen valvontaeläinlääkärit muistuttavat jälleen, että eläinsuojelulaki koskee kaikkia eläimiä, myös kaloja. Näin ollen myös vapaa-ajan kalastuksessa pitää noudattaa eläinsuojelulakia.

Edellisen kerran viranomaiset nostivat asian esiin kesällä.

Viranomaiset korostavat, että lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta.

Eläinsuojelulain mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin, eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa.

Yhteistiedotteessa nostetaan esiin se, että viimeaikaisten tieteellisten tutkimusten perusteella kalat kykenevät aistimaan kipua, ja lisäksi ne kokevat kivun kärsimyksenä.

Vapaa-ajan kalastuksen yhteydessä kaloille aiheutettua kipua ja kärsimystä ei voida viranomaisten mukaan pitää eläinsuojelulain näkökulmasta samalla tavoin tarpeellisena kuin esimerkiksi ammattikalastuksen yhteydessä.

"Näin ollen vapaa-ajan kalastuksessa eläin on asianmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti tainnutettava esimerkiksi lujalla lyönnillä päähän, minkä jälkeen siitä lasketaan veri, tai vaihtoehtoisesti kala lopetetaan siihen muutoin soveltuvalla menetelmällä", viranomaiset ohjeistavat.

Hyvin pienikokoisen kalan voi lopettaa esimerkiksi lujalla iskulla päähän.

Eläin on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla menetelmällä ja tekniikalla.

Eläinsuojeluasetuksen mukaan lopetettavaa eläintä on pidettävä kiinni tai sen liikkumista on rajoitettava muulla sopivalla tavalla siten, että eläin säästyy lopettamisessa kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta, kärsimykseltä, vahingoittumiselta ja ruhjoutumiselta.

Suomen Vapaa-ajan kalastajien Keskusjärjestön voimassa olevien SM-pilkin kilpailusääntöjen mukaan saaliiksi saatu kala suositellaan lopetettavaksi. Viranomaisten mukaan paikallisjärjestöjen eri kalastuskilpailumuotojen säännöissä saattaa lukea samankaltainen suositus, tai niissä ei välttämättä mainita asiasta mitään.

Nämä säännöt jättävät tulkinnanvaraiseksi sen, onko saaliskalojen lopettaminen välttämätöntä vai ei.

"Eläinsuojelulain kanta asiaan on kuitenkin yksiselitteinen: saaliskalat pitää lopettaa välittömästi. Eläinsuojeluviranomainen ei voi tästä tulkinnasta poiketa, sillä perustuslain mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava lakia", viranomaiset korostavat.

Lue lisää

Kunnat voisivat palkata hylkeenmetsästäjiä

Suomeen istutetaan tänä vuonna 129 000 gramman painoista ankeriaanpoikasta

Lähes joka kolmas suomalainen harrastaa kalastusta – muista ennen kalaan lähtöä nämä

Kalastus ja hylkeet runtelevat Tornionjoen lohia – kalastusoppaan törkeäksi pyyntimuodoksi kutsuma punttiperhostelu haavoittaa kaloja