Erä

Yhdessä keskivertoasekaapissa on 2,5 asetta – 1,5 miljoonaa asetta kohti on 600 000 aseluvan ja hallussapitoluvan haltijaa

Ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavia lupia ovat ase- ja hallussapitolupa sekä rinnakkaislupa.
Lari Lievonen
Suomessa on ase- ja hallussapitoluvan haltijoita noin 600 000 ja aseita 1,5 miljoonaa.

Suomalaisten hallussa olevista ampuma-aseista uutisoidaan säännöllisin väliajoin. Yhteensä suomalaisilla on puolitoista miljoonaa ampuma-asetta.

Aseluvan ja hallussapitoluvan haltijoita on noin 600 000, sanoo Poliisihallituksen asehallintopäällikkö Mika Lehtonen.

Kaikkiaan asetietojärjestelmään on kirjattu noin 670 000 henkilöä. Luku sisältää luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt sekä rinnakkaisluvat, aseenkäsittelyluvat ja ase-elinkeinoluvat. Aseita on esimerkiksi metsästäjillä, ammunnan harrastajilla ja reserviläisillä.

Aseluvan haltijoista ja aseista ei ole laskettu tilastollisia tunnuslukuja, Lehtonen kertoo. Tarkkaan ei siis tiedetä, kuinka monta asetta yhdellä aseluvan haltijalla keskimäärin on.

Ampuma-aseiden ja aseluvan haltijoiden määrästä voi laskea, että yhtä aseluvan haltijaa kohti ampuma-aseita on keskimäärin 2,5.

Ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavia lupia ovat ase- ja hallussapitolupa sekä rinnakkaislupa. Rinnakkaislupa tarkoittaa luonnolliselle henkilölle myönnettyä rinnakkaista oikeutta ampuma-aseen hallussapitoon.

Lue lisää