Erä

Susien lumijälkilaskentojen koordinaattori: Vapaaehtoisia laskijoita on ilmoittautunut runsaasti, ainoa huoli liittyy lumitilanteeseen

Laskijoille järjestetään tällä viikolla koulutustilaisuuksia Pohjanmaalla ja Satakunnassa.
Lari Lievonen
Kun lumiolosuhteet ovat sopivat, susien lumijälkiä lasketaan koko seuranta-alueella yhden saman päivän aikana.

Tänä talvena järjestetään susien lumijälkilaskenta sääolosuhteiden niin salliessa yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, Luonnonvarakeskuksen, Suomen riistakeskuksen ja Suomen Metsästäjäliiton kanssa.

Laskenta-alue on hirvitalousalue ”Rannikko-Pohjanmaa–Pohjanmaa 3” sekä lisäksi alueita Satakunnan pohjoisosista.

Jälkiä laskemassa tällaisissa kertaluonteisissa laskennoissa on useita satoja vapaaehtoisia.

"Vapaaehtoisia on ilmoittautunut runsaasti, eli tekijöistä ei ole pulaa", iloitsee Suomen Metsästäjäliiton lumijälkilaskentakoordinaattori Leena Kangas-Järviluoma.

Hän kertoo tarttuneensa koordinaattorin tehtävään hyvillä mielin, ja myös vapaaehtoisten keskuudessa on hyvä henki. Laskijoita koulutetaan sekä Pohjanmaalla että Satakunnassa tällä viikolla.

"Ainoa laskentaan liittyvä huoli liittyy lumitilanteeseen, eli lumen puutteeseen."

Lumijälkilaskennalla saadaan tietoa laskenta-alueen susien määrästä ja reviireistä laskentahetkellä. Osana lumijälkilaskentaa kerätään myös susien ulostenäytteitä DNA-analyysejä varten.

Yhteisen laskennan tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua ja luottamusta erityisesti metsästäjien ja riistahallinnon sekä tutkimuksen välillä. Laskenta tukee myös laajemmin suurpetojen havainnointia alueella.

Kangas-Järviluoma korostaa, että vuoropuhelun ja luottamuksen kasvattaminen on tärkeä osa laskentaa.

Laskenta käynnistetään sopivissa lumiolosuhteissa samaan aikaan koko alueella. Todennäköisesti se ajoittuu johonkin viikonloppuun tammikuun lopun ja helmikuun loppupuolen välillä. Laskenta toteutetaan yhden päivän aikana.

"Viimeinen mahdollinen laskenta-ajankohta on helmikuun loppu, sen jälkeen suden liikkuminen lisääntyy ja laskenta olisi hankalampaa", toteaa Kangas-Järviluoma.

Metsästäjien, tutkimuksen ja riistahallinnon lisäksi keskeisillä sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua laskentaan.

Lue lisää

Lähes 8 500 susihavaintokirjausta Tassu-järjestelmään – vuoden takaiseen verrattuna pari- ja laumahavaintojen yhteismäärä on kasvanut lähes tuhannella

Yksin kuljeksivia susia on liikkeellä ennätysmäärä hyvän pentutuoton seurauksena

"Rajat susikannan kasvulle", vaatii Metsästäjäliitto – susikannan selvä kasvu mahdollistaa kannanhoidollisen metsästyksen

Suden kannanhoidollista metsästystä valmisteleva raportti julkaistaan ensi viikolla – Luonto-Liitto jätti työryhmän: "Emme hyväksy susilaumojen metsästystä"