Erä

Luonnonvarakeskus pitää susien pannoituksissa välivuoden – tulevalla metsästyskaudella 2020–2021 pantapalvelu ei ole käytössä

Susia on merkitty Suomessa tutkimusta ja kannanarviointia varten 1990-luvulta alkaen.
Jukka Pasonen
Pannoitustauon vuoksi pantojen tuottamaa reviiritietoa ei ole käytettävissä vuoden 2021 kanta-arviossa. Tämä pyritään korvaamaan lisäämällä maastotyötä sekä DNA-näytteiden keruuta ja analysointia.

Luonnonvarakeskus (Luke) on päättänyt aloittaa kehitystyön susien merkitsemiseen liittyvien toimintamallien kehittämiseen. Tämä tarkoittaa, että susien pannoituksia ei tehdä keväällä 2020.

Nykyisten pantasusien sijaintitietojen näyttäminen päättyy helmikuun lopussa. Tulevalla metsästyskaudella 2020−2021 ei siis ole toimivia pantoja, eikä pantapalvelu ole tämän vuoksi käytössä.

"Mikäli susia saadaan merkittyä kevättalvella 2021, uusi palvelu avautuu seuraavana syksynä", kertoo tutkimuspäällikkö Katja Holmala Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Kehitystyö on päätetty aloittaa, sillä etenkin kuluneen syksyn aikana on pantapalvelussa esiintynyt häiriöitä ja tietoliikennekatkoksia, joista Luke on saatu palautetta.

Välivuosi pannoituksissa mahdollistaa henkilöstö- ja talousresurssien suuntaamisen sekä tietopalvelun että susien merkitsemiseen liittyvien toimintamallien kehittämiseen, todetaan Luken tiedotteessa.

Susia on merkitty Suomessa tutkimusta ja kannanarviointia varten 1990-luvulta alkaen. Pannoitettujen susien sijaintitiedot ovat olleet tutkimuskäytön lisäksi myös julkisesti katsottavissa Riistahavainnot.fi-sivustolta syksystä helmikuun loppuun. Näin on pyritty osaltaan ennalta ehkäisemään koiravahinkoja.

Välivuosi pannoituksissa ei vaikuta seuraavaksi julkaistavan, maaliskuun 2020 tilannetta kuvaavan kanta-arvion tarkkuuteen. Kyseisen kanta-arvion koostamisessa käytetään keväällä 2019 pannoitettujen susien tuottamaa reviiritietoa.

"Pannoitustauon vuoksi pantojen tuottamaa reviiritietoa ei ole käytettävissä vuoden 2021 kanta-arviossa. Tämä pyritään korvaamaan lisäämällä maastotyötä sekä DNA-näytteiden keruuta ja analysointia", kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola.

Uuden tietopalvelun määrittelemistä varten Luke tulee keskustelemaan laajasti sidosryhmien kanssa. Lisäksi Luke tekee käyttäjäkyselyn, jossa selvitetään kokemuksia nykyisestä palvelusta ja näkemyksiä tulevaisuuden tarpeesta.

Tietopalvelun ja toimintamallien suunnittelu tehdään pääosin tämän vuoden aikana, ja vuosi 2021 käytetään teknisten ratkaisujen toteuttamiseen. Tavoitteena on palvelu, joka toimii hyvin sille määritellyissä tehtävissä.

Lue lisää