Erä

Villisikakanta on pienentynyt arviolta kolmanneksen viime vuoteen verrattuna – Suomessa oli tammikuun alussa keskimäärin 1 400 villisikaa

Villisikoja aletaan pannoittaa Kaakkois-Suomessa. Seurannalla selvitetään muun muassa eläinten levittäytymistä.
Lari Lievonen
Arkistokuva tarhatusta villisiasta.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottaman arvion mukaan Suomen villisikakanta pienenee.

Kannan keskimääräinen koko arvioitiin 1 400 yksilön suuruiseksi tämän vuoden tammikuussa. Kanta on pienentynyt vajaat 30 prosenttia verrattuna edellisen vuoden kanta-arvioon, joka oli noin 2 000 villisikaa.

Suurimmillaan Suomen villisikakannan arvioidaan olleen vuoden 2018 alussa, jolloin saavutettiin yli 3 000 yksilön arvio. Kantaa on pienentänyt metsästys ja mahdollisesti myös rajan yli tulevien villisikayksilöiden määrän väheneminen.

"Kannanarviointiin liittyy myös epävarmuustekijöitä, joten tulos kuvaa enemmänkin suuruusluokkaa eikä ole tarkka yksilömääräarvio", tarkentaa yksi villisian kannanarviointimenetelmän kehittäjistä, tutkija Tuomas Kukko Lukesta.

Luke on kehittänyt vuodesta 2017 lähtien tilastolliseen menetelmään pohjautuvaa villisian kannanarviointia. Sen tarkkuus paranee jatkuvasti samalla kun aikasarja pidentyy ja aineistopohja vahvistuu.

Menetelmä hyödyntää useita eri tietolähteitä, joista tärkeimpiä ovat metsästäjien arviot alueidensa villisikojen runsaudesta sekä tieto saalismääristä.

Metsästäjien kuluvan metsästysvuoden hirvijahdin päätteeksi tekemien arvioiden perusteella tiheimmät villisika-alueet löytyvät edelleen itäiseltä Uudeltamaalta ja Kaakkois-Suomesta. Arvioiden mukaan kanta on kuitenkin itärajan tuntumassa harvempi kuin edellisvuosina.

Metsästyssaaliin perusteella villisikakanta on vahvistunut Pohjois-Karjalassa ja heikentynyt Pohjois-Savossa ja -Hämeessä.

Uutta tietoa Suomen villisikakannan koon arviointiin sekä villisikojen vahinkojen seurantaan ja kannan hallintaan pyritään saamaan eläinten pannoituksilla.

Luke aloittaa maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella villisikojen pannoitukset Kaakkois-Suomessa tämän vuoden aikana.

Seurannalla selvitetään villisian levittäytymistä Suomessa. Kantaa seurataan entistä tarkemmin myös afrikkalaisen sikaruton tautiriskin vuoksi.

Lue lisää

"Multakökkäreet alkoivatkin liikkua" – Lappeenrannassa on tehty havaintoja harvinaisen isosta 14 villisian laumasta

Saksa pystyttää uutta muuria itärajalle – EU maksaa siitä 9 miljoonaa euroa

Villisikojen kanta räjähti 30 vuodessa - saksalaistila huolissaan ASF:stä

Villisikoja ammuttu yhteensä yli 980 kuluvan metsästysvuoden aikana – reilusti yli puolet eläimistä saatu saaliiksi Kaakkois-Suomessa