Riista- ja ympäristöhallinto tekevät yhteistyötä – tavoitteena on kohentaa taantuneiden riistalintujen elinympäristöjä - Erä - Maaseudun Tulevaisuus
Erä

Riista- ja ympäristöhallinto tekevät yhteistyötä – tavoitteena on kohentaa taantuneiden riistalintujen elinympäristöjä

Hankeohjelmaan kuuluu muun muassa haitallisten vieraspetojen pyyntiä sekä levähdysalueverkoston, metsästyskosteikoiden ja poikastuotantokosteikoiden perustamisia.
Lari Lievonen
Monivaikutteinen Riihilahden kosteikko Polvijärvellä kuvattiin viime kesänä.

Taantuneiden riistalintujen elin­ympäristöjä parannetaan kolmella miljoonalla eurolla vuosina 2020–2021. Kyseessä on maa- ja metsä­talousministeriön (MMM) Sotka-hanke, jossa riista- ja ympäristöhallinto tekevät yhteistyötä.

Rehevillä järvillä viihtyvät sorsalajit ovat vähentyneet viime vuosina huolestuttavasti. Syy lajien vähenemiseen on niiden elinympäristöjen heikentymisessä.

Taantuvia sorsalajeja ovat punasotka, haapana, jouhi­sorsa, lapasorsa ja tukkasotka.

”Sorsalajien elinympäristöt heikentyvät, kun rehevät järvet kasvavat umpeen, naurulokkiyhdyskunnat katoavat lintujärviltä, särkikalat aiheuttavat ravintokilpailua ja pienpedot häiritsevät pesimärauhaa”, kertoi hankkeen koordinaattori Heidi Krüger MMM:stä riistapäivillä Turussa tammikuussa.

Hankkeessa kehitetään metsästykseltä rauhoitettavien levähdysalueiden verkostoa kokeilemalla ajallisia ja alueellisia, esimerkiksi osan lintujärvestä kattavia rauhoituksia.

Metsästyslaki mahdollistaa riistansuoja-alueen perustamisen, jolla voidaan edistää alueen luonteen säilymistä ja riistan elinoloja. Levähdysalueverkoston luomisen yhteydessä rakennetaan korvaavia metsästyskosteikoita lähiympäristöön.

Hankkeessa perustetaan myös sorsalintujen poikastuotantoa edistäviä elinympäristöjä esimerkiksi patoamalla uusia kosteikkoja.

”Tavoitteena on kolmen vuoden aikana toteuttaa vähintään 400 hehtaaria poikastuotantokosteikkoja, jotka hyödyttävät myös vaateliaita sorsalajeja”, Krüger kertoo.

Sotka-hanketta tukee Haahka- eli haitallisten vieraspetolajien tehopyyntihanke. Haahka pyrkii takaamaan maassa pesiville linnuille pesimärauhan minkkien ja supikoirien alueellisella poistolla.

Tehopyyntiä toteutetaan saaristossa ja sisämaan arvokkailla lintuvesillä ja muilla soveltuvilla kosteikoilla.

Sotka-hankkeen yhteydessä toteutetaan myös hanke, jolla ennallistetaan uhanalaisille metsäkanalinnuille riekoille soveltuvia soita ja kunnostetaan puroja sekä puronvarsia valuma-alueittain.

Lue lisää

Pelloksi ja metsäksi sopimaton notkelma saa uuden, tärkeän tehtävän

Vesilintuparien laskenta on alkanut – parit lasketaan kahdesti alkukesästä ja poikueet myöhemmin

Valtion riistalintuhanke vaatii metsästäjiltä ja maanomistajilta oman ajan ja rahan käyttöä

Kosteikkojen lyijyhaulikielto ei edennyt EU:n Reach-komitean kokouksessa eilen – ehdotus tuodaan käsittelyyn muokattuna huhtikuussa