Erä

Ylä-Lapin riekkokanta hienoisessa nousussa

MT Plus Erä 09.09.2018
Arto Komulainen
Riekot laskettiin Ylä-Lapin kolmen kunnan avoimilla tunturi-, suo- ja koivikkoalueilla kanakoirilla linjalaskentana. Alueen riistakolmiolinjat sijoittuvat pääosin metsäalueille, mistä syystä riekkotiheys on selvästi alhaisempi kolmiolaskennan perusteella kuin avomaastoissa.