Metsä: Ruotsalaiset sahat rajoittavat tuotantoa – suuriksi paisuneita sahatavaran varastoja halutaan purkaa