Metsä: Metsätuhoja 5 miljoonalla hehtaarilla, lumi ja hirvi ylivoimaisesti yleisimmät aiheuttajat