Hevoset

Hevosala kampanjoi kuntavaaleissa yhdessä – "meidän pitäisi kyetä laajentamaan omaakin ajatteluamme siihen, mihin kaikkeen hevoset linkittyvät kotiseudulla"

Hevonen on kuntavaaliehdokkaille tehdyn kyselyn mukaan "positiivisen huomaamaton eläin". Siihen suhtaudutaan kaikissa puolueissa myönteisesti, mutta sen monipuolisia ja laajoja vaikutuksia omalla alueella ei tunneta.
Lari Lievonen
Kuntavaaliehdokkaat tunnistavat hevosmatkailun merkityksen varsinkin maaseudun kunnissa. Kuva on Lieksan Kolilta, jossa toimii vaelluksia järjestävä Paimentupa. Pienryhmää lähtee ohjaamaan Markus Kallies ja yrittäjä Laura Turunen oli mukana ratsaille nousussa.

Kuntavaaliehdokkaille tehty kysely osoittaa, että suhtautuminen hevosiin on myönteistä kaikissa puolueissa.

”Hevonen on kyselyn valossa positiivisesti huomaamaton eläin”, summaa Suomen Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää.

Hän ja hevosalan osaamiskeskus Hippoliksen vastaava Erja Mattila esittelivät maanantaina hevosjärjestöjen verkkoseminaarissa kuntavaalien kampanjaa.

Hevoskasvatuksen ja raviurheilun keskusjärjestö teetti kuntavaalien ehdokkaille kyselyn. Puolet vastaajista koki, että hevosalan työpaikat voitaisiin tunnistaa paremmin ja huomioida hevosharrastajat ja -yrittäjät kaavoituksessa. Erikokoisten kuntien kesken ei ollut tässä edes suurempaa eroa.

Varsinkin alle 35-vuotiaiden ehdokkaiden tiedot oman kunnan hevosalasta olivat vähäisiä. Toisaalta he tunnistivat keskiarvoa selvemmin sen mahdollisuuden, minkä ravirata tarjoaisi muiden tapahtumien järjestämiseen, jos kunnassa sellainen siis on. Samalla he mieltävät vanhempia vastaajia heikommin raviurheilun markkinoinnillisen mahdollisuuden.

Harvinaisia ovat verkkoseminaarinkin mukaan tilanteet, joissa ravi- tai ratsastusurheilun edustaja nousee alueelliseksi merkkihenkilöksi. Keski-Suomessa näin on käynyt, sillä ravivalmentaja Pauli Raivio päihitti toissa vuonna vuoden keskisuomalaisen äänestyksessä niin huutokauppakeisari Aki Palsanmäen kuin laulaja Arja Korisevan.

Elinkeinovaikutuksista ehdokkaat tunnistivat selvimmin ravi- ja ratsutallien työpaikat. Maaseudun pienemmissä kunnissa myös elämys- ja matkailupalvelut sekä vaikutukset maatalouteen nousivat esiin.

Sen sijaan hevosavusteinen toiminta kuten esimerkiksi nuorten ja erityisryhmien palvelut tiedetään edelleen heikosti: vain joka kuudes vastaaja tiesi niitä löytyvän omasta kunnastaan, vaikka kunta voisi olla näiden palvelujen edistäjänä ja ostajana merkittävä.

Järjestöjen kuntavaalikampanjan tavoitteena on sekä vielä saada hevosalaa tuntevia ihmisiä ehdokkaiksi että kertoa oman alueen ehdokkaille hevoseen liittyvän toiminnan vaikuttavuudesta.

Erja Mattila kannusti listaamaan kullakin alueella kaavioksi kaikki yhteydet, joita hevosalan yrityksillä ja yhdistyksillä on muihin seudun elinkeinoihin ja julkiseen sektoriin.

Mäenpää ja Mattila olivat lisäksi koonneet eri puolilta maata myönteisiä esimerkkejä hevosten kanssa tehtävästä toiminnasta.

Orivedellä järjestetään heppakaveri-toimintaa eli koululaisten vierailuja tallille pienryhmissä. Maarianhaminassa tyttöjen nuorisotila on viety ratsastuskeskukseen. Tuusulan Jokelassa suunnitellaan hevoskylälle kaavaa. Jyväskylässä Killerin raviradan tiloja on käytetty korona-aikana sekä koronatestien että rokottamisen paikkana.

Laaja-alaiseen vaikuttamisen tarpeeseen tuli osviittaa myös kyselystä, sillä hevosalan toimijoita kannustettiin kutsumaan muiden elinkeinojen edustajia ja erilaisia sidosryhmiä hevosalan yrityksiin. Näin voisi syntyä uudenlaisia yhteistyökuvioita.

"Moni ajattelee asiaa oman hevosen ja harrastuksen kautta. Mutta meidän pitäisi kyetä laajentamaan omaakin ajatteluamme siihen, mihin kaikkeen hevoset linkittyvät kotiseudulla", Mäenpää sanoi.

Samaan viittasi seminaarissa myös Suomen Ratsastajanliiton (SRL) tallitoiminnan kehittäjä Minna Peltonen:

"On aina kaksi vaihtoehtoa: joko pyydetään ihmiset sinne, missä hevonen on tai viedään hevonen sinne, missä ihmiset ovat", hän sanoi.

Esimerkistä käy tapahtumien lisäksi se, että hevosia ja poneja on viety vierailuille vanhusten hoivakoteihin – ikkunan ulkopuolelle tai poneja jopa sisätiloihin.

”Hevosen kanssa on hyvä toimia ja hevosen on hyvä toimia meidän kanssa. Sen pitää olla meidän yhteinen viesti”, tiivisti Sari Passaro SRL:n Hämeen aluejaostosta.

Hän peräänkuulutti sitä, että hevosjärjestöt voivat yhdessä pyrkiä tavoittamaan niitä monia suomalaisia, joita hevonen on jossain elämän vaiheessa "hipaissut".

”Hevosella olisi paljon ystäviä, jos saisimme heidät kaikki kaapista ulos myöntämään, että hevosten kanssa toimiminen on kunniakasta.”

Samalla Passaro kuitenkin muistutti, että nykyinen hevosten kohtelu eroaa paljon siitä, mitä saattoi vielä nähdä 1970–80 -luvuilla. Tämä on syytä tuoda selvästi esiin.

Minna Peltonen tuumi, että kaikkein tärkeintä hevosalan on kuitenkin tavoittaa niitä yhä useampia suomalaisia, joita hevonen "ei ole hipaissut".

Vasta sitten hevonen voisi olla näidenkin ihmisten mielissä tervetullut osa yhteiskuntaa.

Suomen Hippos teetti kyselyn Aula Research -tutkimusyrityksellä kahden viikon aikana helmikuussa. Siihen vastasi yli 1 700 ehdokasta.

Vaaliteemat

  • Hevosala on merkittävä elinkeino – se vastasi (ennen koronaa) Lapin matkailua ja oli suurempi kuin peliteollisuus.
  • Hevonen työllistää ja luo vetovoimaisia asuinympäristöjä niin kaupungeissa kuin maaseudulla.
  • Urheilu-, harrastus- ja nuorisotoiminta on hevosalalla tasapuolista ja -arvoista.
  • Hevonen luo hyvinvointia monella tapaa niin elämyksinä, greencare-toiminnassa kuin edistämällä omistajien ja harrastajien terveyttä.
  • Kuntavaalikampanjaa tekevät yhdessä Suomen Hippos ry ja siihen kuuluvat raviradat ja hevosjalostusliitot, Suomen Ratsastajainliitto SRL seuroineen, MTK ja Hippolis ry.
  • Hippolis kokoaa sivulleen tilastotietoa hevosalan vaikuttavuudesta alueittain.
  • Kampanjan materiaalit tulevat kaikkien järjestöjen verkkosivuille ja ehdokkaille jaettavaksi on tehty myös esite.
MT Hevoset
Lue lisää

Metsälehti: Keskusta romahtanut metsänomistajapuolueena

Iltalehti: PS:n vaalimainoksessa esitetyt tiedot polttoaineen veronkorotuksista ihmetyttävät – "perustuu Taloustutkimuksen arvioon"

Iltalehti: Vihreiden teema vaaleihin on 15 minuutin kunta – kannustaa myös kuntia tekemään aloitteita suojelualueista

Kristillisdemokraatit lupaa puolustaa kuntien lähidemokratiaa

MT Hevoset