Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Hevoset

Englantilainen kyselytutkimus paljasti: Joka kolmas hevonen on saanut vammoja riimusta

Harmittomalta tuntuva arkinen asia, riimu hevosen päässä, saattaa aiheuttaa eriasteisia vammoja, jotka olisivat pääosin estettävissä turvariimua käyttämällä.
Carolina Husu
Britanniassa tehtiin laaja kyselytutkimus, jossa lähes kolmannes vastaajista kertoi riimun aiheuttaneen hevoselle esimerkiksi haavoja tai jopa vakavampia vammoja. Viidenneksessä tapauksista hevosella oli riimu päässä tarhassa tai laitumella.

Riimu on yksi eniten käytetyistä hevosten varusteista, mutta sen käytöstä aiheutuvista riskeistä ja loukkaantumisista on saatavilla kovin vähän tietoa. Riimun käytön turvallisuusriskejä ja riimuista aiheutuneita onnettomuuksia tutkittiin kahden brittiyliopiston kyselytutkimuksessa.

Kyselyyn vastasi yli 5 600 hevosharrastajaa. Kysely julkaistiin muutamassa hevosaiheisessa Facebook-ryhmässä Isossa-Britanniassa.

31 prosentille tutkimukseen vastanneiden ihmisten hevosista oli aiheutunut vammoja riimusta. Kerrotut tapaukset olivat yleisesti haavoja (37 prosentilla) ja ruhjeita (31 prosenttia) tai harvinaisempina murtumia (4 prosenttia) ja kuolemaan johtaneita vammoja (5 prosenttia).

70 prosenttia vammoista syntyi hevosten ollessa riimusta sidottuina ja 20 prosenttia tarhassa tai laitumella vapaana ollessa.

Kyselyyn vastanneista liki 90 prosenttia piti riimua hevosen päässä vain lyhyitä aikoja, esimerkiksi hoitaessa, varustaessa, taluttaessa ja kuljetuksessa. Jokaisella vastaajalla oli useampia riimuja käytössä ja suosituin materiaali oli nahka.

Vain joka viides vastaaja omisti erityisen turvariimun, jonka tarrat avautuvat paineessa riimun jäädessä johonkin kiinni.

Eniten onnettomuuksista kertoivat kyselyyn vastanneet hevosten kuljettajat, toiseksi eniten valmentajat ja kolmanneksi eniten eläinlääkärit. Ulkona riimusta sidottuina olleille hevosille sattui eniten onnettomuuksia ja toiseksi eniten kuljetuksessa sidottuina olleille.

Suurimmassa osassa onnettomuuksia sidottuna olleen hevosen riimu oli takertunut jonnekin tai hevonen oli peruuttanut. Joka kymmenennessä onnettomuudessa hevosen kavio tai jalka oli jäänyt kiinni päässä olevaan riimuun.

Vammoja aiheutui myös tilanteissa, joissa hevonen oli hieronut päätään tai riimu oli jätetty liian löysälle. Vastaavasti myös liian tiukaksi kiristetystä riimusta oli aiheutunut hankaumia ja haavoja hevoselle.

Hevosille, joilla käytettiin turvariimua, ei ollut kyselyn perusteella tullut juuri lainkaan vammoja eikä sattunut yhtään vakavaa onnettomuutta.

Tutkimuksen luotettavuutta heikensi, että tulokset perustuivat hevosten käsittelijöille ja omistajille tehtyihin kyselyihin, eikä tapahtuma-ajankohtaa ollut tiedossa. Tutkijat toteavat, että tästä syystä vastaajien muistikuvat tapahtumista saattoivat olla epätarkkoja.

Huolestuttavana tutkijat pitävät sitä, että vain joka viidennellä tutkimukseen vastanneiden ihmisten hevosista oli käytössä riuhtaisusta irtoavat turvariimut. Tämän vuoksi tutkijat päättelevät, että hevosenomistajat pitävät riimuihin liittyviä loukkaantumisriskejä pienenä.

Kyselyyn vastanneista hevosten omistajista vain neljälle prosentille oli itselleen tullut vammoja riimuihin liittyvissä tapauksissa. Hevosilla oli ihmisiin nähden kahdeksankertainen riski saada vammoja riimusta.

Tutkijat toteavat, että lisää tutkimusta riimujen riskeistä tarvitaan, samoin kuin tiedon jakamista riimujen valinnasta ja turvallisesta sovituksesta.

Linkki Hartpuryn yliopiston ja Nottinghamin yliopiston tutkimukseen: An online survey of equestrian headcollar use and safety

Lue myös:

Hevosten kanssa tunteella – tamma Little Love opasti Katariina Alongin ymmärtämään tunteiden merkitystä ratsastuksessa

Tunnistatko hevosella stressin merkit? Pitkittynyt stressi voi syödä huolellisellakin hoidolla rakennetut voimavarat, kertoo eläintenkouluttaja – "Se vaikuttaa merkittävästi valmennuksen tuloksellisuuteen"

"Valitettavasti mun käsissä ei ole mitään magiaa. Olisin ihan älyttömän tyytyväinen, jos voisin tehdä taikuutta", maankuulu hevosten lihaksiston hoitaja Tuula Pursiainen sanoo MT Ravien haastattelussa

Kuolaintutkimuksen viimeinen osa valmis: Puolella kenttäratsuista havaittiin jonkinlaisia jälkiä kuolaimista kilpailun jälkeen

MT Hevoset
Lue lisää

Ajatteletko, että tilojen kasvaessa eläinten olot huonontuvat? Aktiivipihatosta saadut tiedot näyttävät päinvastaista

Hevosten kanssa tunteella – tamma Little Love opasti Katariina Alongin ymmärtämään tunteiden merkitystä ratsastuksessa

Vetoomus kansainväliselle ratsastusliitolle: Tarvitaan yhtenäinen järjestelmä, miten ilmoitetaan hevosten huonosta kohtelusta

Onko sinulla hevonen, joka ei nuku makuulla tai torkahtelee yllättävissä tilanteissa? Suomalaistutkijat etsivät unihäiriöistä kärsiviä hevosia

MT Hevoset