Hevoset

Tunnelma tiivistyi varsantunnistuskäräjillä – ravihevosia verrattiin jopa autoihin

Äänenpainot alkoivat jo kiihtyä Hippoksen ja vastoin sääntöjä tunnistettujen varsojen kasvattajien välisten käräjien valmisteluistunnossa.
Ville Toivonen
Kuvassa vasemmalta Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen, Hippoksen asianajaja Matti Nurmela, Ranskan-haaran asianajaja Antti Linna sekä Tanskan-haaran asianajajat Liisa Reunamäki ja Esa Puranen.

Hevosten tunnistamissotkuja käsittelevien riita-asioiden käsittely jatkui keskiviikkona valmisteluistunnolla Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Yhdeksän eri kasvattajaa on riitauttanut Suomen Hippoksen heille varsojen ulkomailla tunnistamisista asetetut sanktiot.

Asiassa on kaksi eri haaraa. Hippoksen asettamat rangaistukset on riitauttanut osa niin sanotuista Tanskan haaran kasvattajista. Heidän osaltaan kyse on suomalaisen tunnistajan Tanskassa tunnistamista varsoista ja rangaistuksena kasvattajille on 2 000 euron hevoskohtainen sakkorangaistus.

Ranskan haarassa taas kyse on Ranskassa ranskalaisen toimijan tunnistamista ja siruttamista hevosista, joille suomalainen tunnistaja on Suomessa tehnyt tunnistusasiakirjat valokuvien perusteella. Näiltä Ranskan haaran hevosilta Hippos on poistanut Suomessa syntyneen statuksen ja määrännyt saman 2 000 euron hevoskohtaisen sakon.

Ranskan haaran kasvattajien asianajajan Antti Linnan sekä Suomen Hippoksen asianajajan Matti Nurmelan välillä käytiin käsittelyn aikana melko kiivasta sananvaihtoa Linnan muun muassa kyseenalaistaessa Hippoksen vastausten johdonmukaisuuden. Runsaasti keskustelua herätti se, vedotaanko päätöksenteossa yksin Hippoksen ravikilpailusääntöihin sekä jalostusohjesääntöön, vai sovelletaanko kokonaisuuteen myös EU:n hevospassiasetusta.

Linna myös peräsi Hippokselta toistuvasti vastausta siihen, onko kyseisten hevosten alkuperäinen tunnistus ja FI-status mitätöity vai ei. Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen totesi Hippoksen hallituksen päättäneen poistaa väärin tunnistetuilta hevosilta tilapäisesti FI-statuksen 12.3.2018 pidetyssä kokouksessa.

”Samassa kokouksessa asiakkaidesi hevosilta edellytettiin uutta tunnistusta eli niille piti laatia uudet paperit. Hevosella voi olla vain yhdet paperit”, Mäkinen huomautti.

20.4.2018 pidetyssä kokouksessa Hippoksen hallituksen kokouksessa Ranskan haaran hevoset määrättiin FIU-statuksellisiksi. Sen myötä niillä ei ole oikeutta osallistua Suomessa syntyneille rajattuihin lähtöihin, eivätkä niiden kasvattajat myöskään ole oikeutettuja kasvattajapalkintoihin.

Sääntöihin sitouttamiseen liittyen Matti Nurmela vertasi tilannetta auton omistamiseen: auton ostaessaan henkilö sitoutuu moniin erilaisiin lakeihin ja määräyksiin, vaikka niitä ei hänelle erikseen täsmennetäkään.

”Mutta kaikkien autokerhojen sääntöihin hän ei sitoudu”, Antti Linna heitti.

”Nyt kyse onkin rekisteröimisestä”, Matti Nurmela vastasi.

Asian pääkäsittely käydään toukokuussa. Pääkäsittelylle on varattu alustavasti kolme istuntopäivää.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hippoksen hallitus ilmoitti tyytymättömyytensä käräjäoikeuden päätökseen

Uutistausta: Raviurheilun verisalkku

Kympit vai vaalit?