Haltialan tilalta löytyy vielä pehtoori, joka hoitaa niin paperi- kuin viljelytöitäkin - Ihmiset & kulttuuri - Maaseudun Tulevaisuus
Ihmiset & kulttuuri

Haltialan tilalta löytyy vielä pehtoori, joka hoitaa niin paperi- kuin viljelytöitäkin

Haltialan tilalla on pitkät perinteen pehtooreissa.
Jaana Kankaanpää
Haltialan tilan pehtoori Jari Kuusinen tekee tilalla monenlaisia töitä.

Vaikka pehtooreita on Suomessa enää hyvin harvakseltaan, yksi löytyy kuitenkin pääkaupungista Helsingistä, Haltialan tilalta.

Kaupungin omistamalla Haltialan tilalla on työskennellyt pehtooreita eli tilanhoitajia aina vuodesta 1934.

Pehtoori toimi isännän apukäsinä ja hänen tuli olla valmis tarttumaan tilan töihin sekä johtamaan muita työntekijöitä.

Nykyinen Haltialan tilan pehtoori Jari Kuusinen on toiminut tehtävässään jo 38 vuotta ja pitänyt työtään erityisen mielekkäänä ja monipuolisena.

”Pehtoorin työnkuva on laaja ja käsittää koko maatalouden kuvan. On niin hallinnollista hommaa, maatilan töitä, henkilökunnan rekrytointia, eläinten kirjanpitoa sekä paljon erilaisia töitä ja juoksevien asioiden hoitoa”, Kuusinen kertoo.

Hän näkee, että tilanhoitajan tehtävä on muuttunut vuosien kuluessa merkittävästi. Myös pehtoorien merkitys yhteiskunnassa on kokenut vuosien saatossa muutoksen.

”Silloin, kun pehtooreja oli paljon, niin he olivat aikamoinen auktoriteetti yhteiskunnassa. Nykypäivänä työ on muuttunut niin, että pehtoorit tekevät töitä siinä missä muutkin tilojen työntekijät. Lisäksi töitä tehdään paljon yhdessä eikä ole sellaista, että pehtoori vain johtaisi työtä.”

Helsingin kaupungilla on yhteensä yhdeksän työntekijää maataloudessa. Kokonaisuus käsittää Haltialan tilan sekä Tuomarinkylän kartanon.

Kuusinen / HÄN on kuitenkin sitä mieltä, että pehtooreita tuskin tulee olemaan suuria määriä tulevaisuudessakaan tiloilla, vaikka tilakoot kasvaisivat.

”En osaa sanoa, että onko tiloilla tarvetta pehtooreille. Riippuu varmasti paljon myös tilasta. Jos ajatellaan tilakokoa niin isäntä ja muutaman muun osittain työpanos tuntuu riittävältä. Kyllähän tämä työ on tietynlaista katoavaa kansanperinnettä.”

Lue lisää:

Ennen pehtooreita löytyi ympäri maata – ovatko he nykyisin katoavaa kansanperinnettä?

Lue lisää

Maatalouskonemessut perutaan koronan takia, seuraavat järjestetään kahden vuoden päästä

Marraskuun maatalouskonemessut Helsingissä perutaan?

Ennen pehtooreita löytyi ympäri maata – ovatko he nykyisin katoavaa kansanperinnettä?

Pääkaupunkiseutu toimii yhtenä valkoposkihanhien hautomoista, kanta kasvoi kymmenyksen – ketut, lokit ja kotkat syövät osan myös kaupungissa