Ihmiset & kulttuuri

Porovahti tuotti hyviä tuloksia Kuusamossa – väärässä paikassa olevista poroista sai ilmoittaa palveluun

Jos palvelu on ilmoittajien mielestä puolueellinen, ei puhelin soi, hankkeen loppuraportissa todetaan.
Kari Salonen
Poro väärässä paikassa voi aiheuttaa riitoja.

Poronhoidon, maatalouden, asutuksen ja lomarakentamisen välisten ristiriitatilanteiden hallitseminen onnistuu, jos kiistojen osapuolet saadaan tekemään yhteistyötä keskenään.

Näin todetaan Lapin ely-keskuksen rahoittaman Paloma-hankeen loppuraportissa.

Hankkeessa kerättiin kesällä 2019 Porovahti-puhelinpalvelun ja nettilomakkeen avulla tietoja porokohtaamisista. Asukkailla oli mahdollisuus ilmoittaa palveluun väärässä paikassa, kuten pihoissa ja pelloilla, olevista poroista.

Yhteydenotot dokumentoitiin ja välitettiin paliskuntiin. Paliskunnat raportoivat toteuttamistaan toimista Porovahdille.

Hankkeen aikana Porovahti-palveluun tuli noin 500 ilmoitusta. Niistä lähes puolet koski poroja asuintalojen pihalla. Loput jakaantuivat melko tasan maanviljelysalueille ja loma-asutusalueille.

"Porovahti koettiin neutraaliksi tiedon välittäjäksi. Sekä ilmoittajat että paliskunnat toivoivat palvelun jatkuvan Kuusamossa", kertoo Paloma-hanketta johtanut tutkimusprofessori Juha Hiedanpää Luonnonvarakeskuksesta.

"Poroihin suhtautuminen vaihtelee kovasti", Hiedanpää kertoo. "Kuusamossa osa asukkaista reagoi pihaporoihin hyvin kielteisesti, osa neutraalisti, ja joillekin mökkiläisille poro on eksoottinen lisä. Jännitteet johtuvat osaltaan selvistä haitoista ja vahingoista, joita porot viljelysmailla ja pihoissa aiheuttavat."

Uusien toimintatapojen luomiseksi perustettiin eri osapuolista koostuva paikallinen yhteistyöryhmä, joka pohti Porovahti-palvelun esiin nostamia ongelmia. Ryhmä tarjosi mahdollisuuden osapuolten tapaamisille, ratkaisukeskeiselle keskustelulle ja tiedottamiselle.

Ryhmä piti tärkeänä, että toimintaa jatkettaisiin onnistuneen pidetyn kokeilun jälkeen. Oleellista olisi kuitenkin saada kaikki osapuolet sitoutumaan toimintaan.

"On todella hyvä asia, että Kuusamon kaupunki jatkaa pitkäjänteistä työtä poronhoidon ja muiden elinkeinojen tarpeiden ja etujen yhteensovittamiseksi. Koordinoitu yhteistyö tulee kattamaan useampia elinkeinoja ja laajemmin luontoperustaisen talouden kehittämisen Kuusamossa", toteaa Hiedanpää.

Hankkeen loppuraportti antoi useita toimintasuosituksia, joita voi soveltaa myös laajemmin elinkeinojen ja maankäytön yhteistyöhön.

Raportissa muun muassa suositellaan, että Porovahti-palvelu jatkuu paikallisin voimin. Sitä varten tarvitaan puhelimeen vastaajia, nettipalvelun kehittäjiä ja ylläpitäjiä, lomatuuraajia, kustannusten maksajia ja tiedottajia. Erityisesti heinäkuussa porovahdin työ on kokopäivätoimista.

Palvelua ylläpitävän tahon tulee olla osapuolten intressien suhteen neutraali, raportissa korostetaan. Jos palvelu on ilmoittajien mielestä puolueellinen, ei puhelin soi. Tärkeää on myös, että paliskunnat kokevat palvelun ylläpitäjän luotettavaksi ja osaavaksi.

Lue lisää

Kuusamon Porovahti-puhelin soi päivittäin: "Soittajien mieliala vaihdellut ilahtuneesta ärtyneeseen"

Porot pihassa tai pellolla, eikä poroisäntää saa kiinni? Kuusamossa porohäiriöistä voi kesän ajan ilmoittaa myös Porovahti-puhelimeen

Valitut Palat valitsi Vuoden eurooppalaiseksi suomalaisen ilmastoasiantuntijan

Yksinhuoltajaäitiä ja Lapin poliisia esittävä Iina Kuustonen joutuu kohtaamaan oman menneisyytensä Ivalo-sarjassa – keskiviikon tv-tärppi on suora lähetys USA:sta