Ihmiset & kulttuuri

Museo tarvitsee kansalaisia keräämään kanssaan tietoa ja havaintoja rautatieliikenteen muutoksista

Kansalaisten keräämällä aineistolla täydennetään Hyvinkäällä sijaitsevan museon kokoelmia.
Markku Vuorikari
Sähköveturi vetämä tyhjä puutavarajuna Otavan asemalla toukokuussa 2018.

Suomen Rautatiemuseo etsii kansalaisia mukaan tutkimaan ja tallentamaan rautatieliikenteen muutoksia. Niin sanotulla kansalaistutkijalla ei tarvitse olla erityistä koulusta voidakseen osallistua; kiinnostus rautateitä, paikallishistoriaa ja kulttuuriperinnön tallentamista kohtaan riittää. Museo kaipaa niin tekstejä kuin kuvia rautatiekalustosta, ratainfrasta tai asema-alueista.

Junaharrastajien tietojen ja muistojen kerääminen sisältyy Rautatiemuseon Kansalaistiedettä rautatieharrastajille -hankkeeseen. Mukaan tulevat harrastajat saavat olla mukana aineistojen tutkimuksessa ja tallennuksessa. Aineistoja kerätään ja tietoa tuotetaan yhteisvoimin erilaisia kansalaistieteen ja joukkoistamisen menetelmiä hyödyntäen. Kansalaistutkijoiden keräämää materiaalia tallennetaan Hyvinkäällä sijaitsevan Rautatiemuseon kokoelmiin.

Jos junien maailma kiinnostaa, kannattaa seurata Rautatiemuseon verkkosivuja, joilla hankkeesta tiedotetaan. Tiedotus puksuttaa myös sosiaalisessa mediassa. Hankkeen koordinaattorina toimii Sonja Leppänen ja häneen voi ottaa suoraan yhteyttä joko sähköpostitse sonja.leppanen@rautatiemuseo.fi tai puhelimitse +358 4058 11564

Suomen Rautatiemuseo etsii myös Instagram-kuvia ihmisille tärkeästä tai rakkaasta rautatiepaikasta. Kuvan voi jakaa käyttämällä hashtagejä #rautatierakkautta #rautatiearki #rautatiemuisto #junamuisto. Merkitse myös museo mukaan hashtagilla #rautatiemuseo.

Kuva voi olla esimerkiksi rautatieympäristössä otettu selfie, kaverikuva, jokin arkeen liittyvä asema, juna, rataosuus tai jokin muu erityinen muisto rautateiltä. Kuvatekstiin kannattaa laittaa lyhyesti kuvaan liittyvä tarina, missä ja milloin kuva on otettu ja keitä kuvassa esiintyy. Suomen Rautatiemuseo julkaisee parhaita kuvia omalla Instagram-tilillään (@rautatiemuseo) ja valikoi osan kuvista tallennettavaksi museon kokoelmiin.

Lue lisää

Järkälemäinen lumensyöjä SM-7 tuli itärajan takaa Suomeen – katso kuvat!

Innokkaat harrastajat edistävät tutkimusta yhä tehokkaammin– Kansalaistiede nousee virkeiden eläkeläisten ja tietotekniikan ansiosta

Kansalaistiede nousee Sibeliuksen jalanjäljissä – tavalliset ihmiset edistävät tutkimusta

Silta romahti viime viikolla: Murmanskin rautatieyhteyttä palautetaan nyt sotilasvoimin