Ihmiset & kulttuuri

Yhä useampi työikäinen on ylipainoinen – yli 70-vuotiaiden liikkuminen on vähentynyt ja paino laskenut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ikääntyneiden painonlasku voi kertoa riittämättömästä ravitsemuksesta ja vähentyneestä liikunnasta.
Jukka Pasonen
Miehillä ylipainon riskiraja on vyötäröltä mitattuna 100 senttimetriä ja naisilla 90.

Joka kolmannella työikäisellä naisella ja joka viidennellä miehellä paino on noussut vähintään viisi prosenttia viimeisten kolmen vuoden aikana.

Perusasteen koulutuksen saaneilla miehillä painonnousu oli yleisempää kuin muissa koulutusryhmissä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan ylipaino ja lihavuus oli vuonna 2020 yleisintä 55–74-vuotiailla. Tulokset perustuvat FinTerveys- ja FinSote-väestötutkimusten tuloksiin.

”Lihavuuden ehkäisyyn on entistä tärkeämpää saada riittävästi resursseja, sillä lihavuus on yleistynyt jo pitkään. Koronaepidemia on voinut entisestään vauhdittaa huolestuttavaa kehityssuuntaa”, toteaa erikoistutkija Katri Sääksjärvi tiedotteessa.

Työikäisillä elintavat ovat valtaosin pysyneet ennallaan vuosien 2017 ja 2020 välillä. Havaitut muutokset ovat olleet monitahoisia. Muutoksia oli lähes yhtä paljon niin suotuisaan kuin epäsuotuisaan suuntaan terveyden näkökulmasta. Hyvää kehitystä havaittiin esimerkiksi työikäisten miesten lievästi vähentyneessä alkoholin riskikulutuksessa.

”Seuraavaksi selvitämme, kasaantuvatko epäsuotuisat muutokset elintavoissa tiettyihin väestöryhmiin. Tarvitsemme tätä tietoa, jotta voimme kohdentaa terveyden edistämisen toimia tarkoituksenmukaisesti”, kertoo erikoistutkija Tuija Jääskeläinen.

70 vuotta täyttäneistä neljänneksellä paino laski vähintään viisi prosenttia kolmessa vuodessa. Vajaat 15 prosenttia 70 vuotta täyttäneistä oli kuitenkin lopettanut säännöllisen vapaa-ajan liikunnan harrastamisen. Liikkumisen aloitti reilu viisi prosenttia ikääntyneistä.

”Ikääntyneiden painonlasku voi kertoa riittämättömästä ravitsemuksesta ja vähentyneestä liikunnasta, joka on pienentänyt kehon lihasmäärää. Useimmilla iäkkäillä painon vakaana pitäminen on tärkeää toimintakyvyn ylläpitämiseksi”, Sääksjärvi sanoo.

”Iän karttuminen voi osaltaan selittää esimerkiksi liikunnan vähentymistä, mutta koronaepidemia on saattanut kiihdyttää epäsuotuisaa kehitystä”, Sääksjärvi jatkaa.

Lue myös:

Huippu-urheilijakin voi olla painoindeksin mukaan ylipainoinen – vyötärönympärys kertoo terveydestä paremmin ja lievä pulleus voi olla jopa hyväksi

Lue lisää

Nuorten paluu urheiluseuroihin on kysymysmerkki koronan jälkeen – "Nuorten elämäntyyli on voinut muuttua koronan aikana"

Liikunta pumppaa pirteyttä aivoihin

"Jos opettaja aiheuttaa inhon liikuntaa kohtaan, se on kuolemanvaarallista" – luovuuskasvatuksen professori luopuisi arvosanoista taito- ja taideaineissa sekä lisäisi leikkiä ja laulua matikantunneille

Kunnon ruoka ja ylipaino