Ihmiset & kulttuuri

Suomessa on maailman eniten lapsettomaksi jääneitä miehiä

Miehillä keskeinen syy lapsettomuuteen on sopivan kumppanin puuttuminen.
Toisin kuin naisilla, miehillä koulutustaso vaikuttaa lasten saantiin. Myös alueellisia eroja on.

Suomessa on maailman eniten lapsettomaksi jääneitä miehiä. Lastensaanti-iän ylittäneistä suomalaismiehistä joka neljäs on lapseton. Tilastossa lastensaanti-iän ylittäneet ovat täyttäneet 45 vuotta.

”Jotkut heistä saavat toki vielä lapsia, mutta kyse on hyvin pienestä osuudesta”, kertoo Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch.

”Tällä hetkellä 30-vuotiaiden miesten kohdalla luku tulee oletettavasti olemaan vielä korkeampi, koska heidän sukupolvessaan syntyvyys on laskenut rajusti.”

Rotkirchin mukaan lapsettomien osuus on lisääntynyt viime vuosikymmenen aikana vahvasti kaikissa ikäryhmissä.

Useampi kuin joka viides nainen ja joka neljäs mies tulee olemaan vailla omaa lasta elämänsä aikana. Valtaosa heistä olisi toivonut tulevansa vanhemmaksi.

Miehillä keskeinen syy lapsettomuuteen on sopivan kumppanin puuttuminen. Väestöliiton kyselytutkimuksessa 20–35-vuotiaista miehistä yli puolet kertoi lapsettomuuden syyksi kumppanin puuttumisen. Joka neljäs vastaaja kertoi, että elämässä on muita mielenkiinnon kohteita kuin perheen perustaminen.

Koulutustaso vaikuttaa miesten lapsettomuuteen siten, että pelkän perusasteen koulutuksen saaneet miehet jäävät useammin lapsettomiksi kuin korkeasti koulutetut. Naiset saavat lapsia tasaisesti kaikissa koulutusluokissa.

Lue lisää

Suomesta tulossa Euroopan Japani

Entistä useampi hoitaa lapsenlapsiaan

Väestöliiton johtajan mielestä syntyvyyttä täytyy tukea aivan kuten työllistymistä: "Väestön tärkein moottori ovat syntyvät lapset ja nyt käsillä on ennennäkemätön romahdus"

Perheiden omat toiveet huomioitava