Ihmiset & kulttuuri

Reijo Karhinen: "Suomalainen ruuantuottaja ansaitsee ehdottomasti oman liputuspäivän"

Selvityshenkilö Karhinen esitteli loppuraporttinsa torstaina.
Säde Aarlahti
Suomalaiselle ruuantuottajalle ehdotetaan omaa liputuspäivää.

Selvityshenkilö Reijo Karhinen esittää, että suomalaiselle ruuantuottajalle perustettaisiin oma liputuspäivä.

"He ovat ehdottomasti ansainneet sen."

Hän liittää asian viljelijöiden hyvinvointiin, jota ruuantuotannon aito julkinen arvostus tukisi.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ehdottaa, että liputuspäiväksi sopisi esimerkiksi Sampsan nimipäivä, jota vietetään suomenkielisen kalenterin mukaan 7.12. ja ortodoksisen kalenterin mukaan kesäkuun lopussa 27.6.

Sampsa on Kalevalassa esiintyvä haltijaolento, joka kylvää maan kasvillisuuden, kaikenlaiset metsät, suot, ahot ja kivikotkin. Kansanperinteessä Sampsa on hedelmällisyyden haltija, joka on rituaalisesti herätettävä joka kevät. Häneen liittyvää runoa on esitetty perinteisesti juhlissa kesä-heinäkuun vaihteessa.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) tilaaman ja OP-ryhmän entisen pääjohtajan Karhisen johtaman maatalouden kannattavuusselvityksen johtopäätökset ovat valmiit ja niitä esiteltiin torstaina julkistamistilaisuudessa.

Karhinen pitää suomalaisen maatalouden kokonaiskuvaa talouden tunnuslukujen valossa hyvin heikkona. Suomen maatalous ei ole sopeutunut EU:n vaativaan toimintaympäristöön ja ruokaketjun jäseninä viljelijöiden painoarvo on heikompi kuin sen pitäisi olla. Ruokaketjun sisäinen ilmapiiri on huono.

"Kansakuntana meidän on luotettava ruuantuotantomme vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin, meidän on kirkastettava tahtotilaamme ja meidän on tehtävä enemmän yhdessä. Saamani toimeksiannon mukainen 500 miljoonan euron lisäys maatalouden yrittäjätuloon vuositasolla on hyvinkin saavutettavissa", Karhinen painottaa.

"Viime kädessä yritysjohtajana lähden siitä, että nimenomaan laadukkaalla ja tavoitehakuisella johtamisella – sektorin kaikissa osissa, hallinnosta tilatasolle – Suomen maatalous on saatavissa uuden alun ääreen ja sen myötä myös tulokselliseen nousuun."

Lue lisää:

Reijo Karhinen: "Lopetetaan näennäisviljely – tuet pois tiloilta, joiden myyntituotot jäävät alle 20 000 euroon vuodessa"

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ohjeita pankon päältä

Tulevaisuuden maatalous on markkinaehtoista

Reijo Karhinen: "Kaupan velvoittaminen jakamaan kulutustietoja on todella tärkeä asia – eikä sen pitäisi olla vaikea"