Ihmiset & kulttuuri

Erityislapsia käännytetään pois – voitontavoittelu näkyy yksityisten päiväkotien toiminnassa

Koulumenestys ei ole suoraan verrannollinen menestykseen työelämässä.
Kari Salonen
Helsingin yliopiston erityispedagogiikan professori Markku Jahnukainen iloitsee entisten erityisoppilaiden pärjäämisestä työelämässä.

Suomalainen koulujärjestelmä on aikanaan rakennettu tasa-­arvon kivijalalle. Helsingin yli­opiston professorin Markku Jahnukaisen mukaan perinne on kantanut näihin päiviin asti.

Meitä edeltävien sukupolvien työlle kuuluu kiitos siitä, että olemme saaneet kansainvälisesti erinomaisia oppimistuloksia.

Vaikka koulujärjestelmämme on hyvä, se ei ole aukoton. Tukea tarvitseville oppilaille niin kutsutut nivelvaiheet eri asteiden välillä ovat vaaran paikkoja. Peruskoulun jälkeisten opintojen kelkasta putoavat muita useammin tehostetun ja erityisen tuen piirissä olleet oppilaat. Heihin pitäisi professorin mukaan kohdistaa vahvempaa tukea.

Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että erityisopetuksen saatavuus vaihtelee eri puolilla Suomea. ”Selittävänä tekijänä ovat paikalliset rakenteet, toisin sanoen kuntakohtainen päätöksenteko.”

Opetusta säätelevä rahoitus­laki muuttui vuonna 2010 niin, että enää lähinnä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat erityistä tukea tarvitsevat oppilaat saavat korotettua valtionosuutta.

”Tilanne on voinut johtaa siihen, että kunnissa on lähdetty säästämään lasten ja nuorten tarvitsemasta tuesta.”

Erityislapset erityistarpeineen sopivat huonosti yhteen markkinatalouden ja voiton­tavoittelun kanssa. Tilanne näkyy jo yksityisten päiväkotien toiminnassa. Niistä käännytetään enemmän hoitoa ja valvontaa tarvitsevia lapsia pois.

Lääkkeenä professori näkee lainsäädännön tarkistamisen sekä keskusjohtoisen ohjauksen ja valvonnan lisäämisen. Kaikkiin opetusta ja koulutusta sääteleviin lakeihin tulisi kirjata velvollisuus pitää huolta erityistä tukea tarvitsevista lapsista ja nuorista.

Seurantatutkimuksissa on käynyt ilmi myös professoria ilahduttava seikka.

”Koulussa erityisoppilailla voi olla vaikeaa, mutta työ­elämässä heillä usein menee hyvin.”

Lue myös: Erityisopetuksen tarjonnassa isoja eroja maakuntien välillä

Lue lisää

Kotkalaisen viranhaltijan mukaan Kaakonkulman korkea työttömyysaste näkyy oppilaissa: "Pärjäämme, mutta emme ehkä niin itsenäisesti kuin pohjalaiset"

Yliopistosairaalat linjasivat: Tällaisten lasten on suositeltavaa jäädä pois koulusta ja päiväkodista

Ilmastokasvatus toteutuu kouluissa lähinnä jätteiden kierrätyksenä – osalla on puutteita siinäkin, sillä astiat lajitteluun uupuvat

Pompottelua luomulla