Ihmiset & kulttuuri

Suomalaisten suuri enemmistö on valmis maksamaan enemmän kotimaassa tuotetusta ruuasta

Kaikki ikäryhmät pitävät kotimaisuutta tärkeänä, mutta nuoret mainitsevat sen muita harvemmin ostoperusteeksi.
Merkittävä osa vastaajista kaikissa ikäryhmissä kertoo olevansa valmis maksamaan enemmän suomalaisesta ruuasta. Hinta on silti keskeisin ostoperuste kaikille alle 60-vuotiaille.

Alle 30-vuotiaat suomalaiset ovat kaikista ikäryhmistä halukkaimpia maksamaan enemmän Suomessa tuotetusta ruuasta, selviää ruotsalaisen kauratuotetteita valmistavan Oatlyn TNS Kantarilla teettämästä tutkimuksesta.

Tutkimuksen nuorimpaan ikäryhmään kuuluvista liki 73 prosenttia vastasi olevansa valmis maksamaan enemmän kotimaassa tuotetusta ruuasta. Yli 60-vuotiaat vastaajat olivat liki yhtä halukkaita maksamaan enemmän suomalaisesta. Myös 30–60 vuotiaista vastanneista noin kaksi kolmasosaa vastasi olevansa valmis maksamaan enemmän kotimaisesta.

Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa, kuinka halukkaita suomalaiset ovat maksamaan ruuan eettisyydestä, ympäristöystävällisyydestä ja kasvipohjaisuudesta. Tutkimusta varten haasteltiin 1 117 ihmistä eri elämänalueilta.

Alle 60-vuotiaiden vastanneiden joukossa ruuan kotimaisuus ilmoitettiin tärkeäksi ostoperusteeksi toisiksi useimmin. Näissä ikäryhmissä ainoastaan hinta ilmoitettiin useammin tärkeäksi ostoperusteeksi. Yli 60-vuotiaiden joukossa ruuan kotimaisuus nousi hintaakin useammin tärkeäksi.

Nuoret mainitsivat kuitenkin muita harvemmin ottavansa kotimaisuuden huomioon ruokaa ostaessa. Kaikista vastaajista vajaat kaksi kolmasosaa ilmoitti kotimaisuuden tärkeäksi ostoperusteeksi, mutta nuorimpaan ikäryhmään kuuluvista näin vastasi alle puolet.

Alle 30-vuotiaat ilmoittavat selvästi muita ikäryhmiä useammin ruuan ilmastovaikutuksen olevan heille tärkeä ostoperuste. Vastanneista noin 21 prosenttia ilmoitti ruuan ilmastovaikutuksen tärkeäksi ostoperusteeksi. Kaikkien vastanneiden kesken ilmastoa piti tärkeänä ostoperusteena noin 15 prosenttia.

Peräti kolme neljästä tutkimukseen vastanneesta nuoresta ilmoitti, että on valmis maksamaan tai maksaa jo enemmän ruuasta, jonka ilmastokuormitus on alhainen. Nuoret myös arvelivat tuntevansa syömänsä ruuan ilmastovaikutuksen hyvin.

Vastanneiden selvä enemmistö arvelee, että nuoret ikäpolvet eli 15–35-vuotiaat ovat vanhempiaan taipuvaisempia ottamaan ilmasto- ja ympäristökysymykset huomioon ruokaa ostaessaan.

Tutkimuksen perusteella huoli ilmastosta ilmenee maidon juonnin vähentämisenä, eritoten alle 40-vuotiaiden vastanneiden keskuudessa.

Kaikista vastanneista 34 prosenttia kertoo vähentäneensä maidonjuontia tai lopettaneensa sen kokonaan. Alle 30 vuotiaista näin on tehnyt peräti 46 prosenttia ja 30–40 vuotiaistakin 42 prosenttia.

Samaan aikaan alle 40-vuotiaat ostavat selvästi enemmän kasvipohjaisia juomia kuin vanhemmat tutkimukseen vastanneet. Alle 40-vuotiaista vajaa puolet kertoo ostaneensa viimeisen vuoden aikana kasvijuomista suosituinta, kaurajuomaa.

Yli 40-vuotiaiden vastanneiden keskuudessa kasvipohjaisia juomia ostivat useimmin viisikymppiset. Heistä noin kolmannes oli ostanut viimeisen vuoden aikana kaurajuomaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ydinvoimalla tuotettu päästötön kaukolämpö toisi reaktorit asutuksen viereen – halutaanko sitä?

Ruispelloilla on nyt eväät jättisatoon - leipureille riittää kotimaista yllin kyllin ensi talvena

Nuoret pääsivät vuorokaudeksi vallankahvaan Vaalassa – Kunnanjohtaja hehkuttaa: "Tämä oli paras työpäivä ikinä"