Eurovaalit: Kokoomus karsisi EU:sta maatalouden byrokratiaa - Ihmiset & kulttuuri - Maaseudun Tulevaisuus
Ihmiset & kulttuuri

Eurovaalit: Kokoomus karsisi EU:sta maatalouden byrokratiaa

Kokoomus tahtoo Eurooppaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Puheenjohtaja Orpon mielestä kansallisissa kysymyksissä sääntelyä tulisi vähentää.
Jaana Kankaanpää
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei tahdo nähdä EU:ssa enempää ”hömppäheinän” kaltaisia älyttömyyksiä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitää EU jäsenmaksujen korottamista välttämättömänä, jos Britannian ero unionista toteutuu.

”Olisi filunkia uskotella, että nykyisellä rahamäärällä voitaisiin vastata sekä tuleviin että nykyisiin tarpeisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja rajavalvonnan kehittämiseen.”

Tarvittavan korotuksen määrää Orpo ei halua arvioida tarkasti. Hänen mukaansa Suomi on valmis korottamaan maksuja ”jonkin verran”.

Orpon mainitsemat tulevat rahatarpeet käsitellään viime viikolla julkaistussa kokoomuksen eurovaaliohjelmassa. Ohjelmassa muun muassa esitetään EU:n päästövähennysten kiristämistä 15 prosenttiyksiköllä. Myös EU:n ulkorajojen valvonnan kiristäminen nousee paperissa esille.

Orpon mukaan EU:n tulee kantaa entistä suurempaa vastuuta suurissa, koko mannerta ja maailmaa koskettavissa kysymyksissä.

”Joissakin asioissa EU tuottaa selkeästi lisäarvoa. Nämä asiat täytyy määritellä ja niitä täytyy kehittää.”

Suurista asioista Orpo mainitsee ilmastonmuutoksen, jonka torjumisessa esimerkiksi maatalous tulee nähdä mahdollisuutena, ei ongelmana.

Yhtäältä Orpo pitää yhteistä maatalouspolitiikkaa toimivana ja järkevänä. Toisaalta hän katsoo, että capissa tulisi luottaa enemmän viljelijään ja vähentää byrokratiaa.

Parhaillaan käynnissä olevien cap-neuvotteluiden tuloksen tulee Orpon mukaan olla sama kuin seitsemän vuotta sitten eli Suomen saamien tukirahojen maksimaalisen saannin varmistaminen.

Lisäksi järjestelmää tulisi Orpon mukaan kehittää niin, että se tukee esimerkiksi hiilensidontaa.

Hän kuitenkin katsoo, että tukijärjestelmän ei tule muodostaa väärinkäyttöön kannustavia rakenteita.

”Ei tehdä älyttömyyksiä kuten viime tukikauden hömppäheinän näennäisviljely, joka aiheutti ongelmia, koska siitä tuli liian suosittua.”

Tiloille suunnattuja tukikattoja Orpo ei pidä tarpeellisina. Hänen mukaansa isoja tiloja tarvitaan, eikä tiloille tule asettaa kasvun esteitä.

Kokoomuksen eurovaaliohjelmassa yhtenä teemana on EU:n ulkorajojen valvonnan tiukentaminen. Orpon mukaan vuoden 2015 kaltainen tilanne ”ei saa toistua.”

Hänen mukaansa EU:n ulkorajojen tulisi olla kaikkialla yhtä tiukkoja kuin Suomen ja Venäjän raja on. Rajavalvonnan vahvistaminen on hänen mukaansa edellytys turvapaikkapolitiikan kehittämiselle. ”Tiukat ulkorajat mahdollistavat tuen kohdistamisen tehokkaammin Euroopan ulkopuolelle, esimerkiksi Afrikkaan. Sen lisäksi on kehitettävä mekanismi, jolla vastuuta hakijoista voidaan jakaa jäsenmaiden kesken.”

Samalla Orpo katsoo, että Suomen ja Euroopan on lisättävä työperäistä maahanmuuttoa ja luotava mahdollisuuksia saapua laillisia reittejä.

Heinäkuussa alkavan Suomen EU-puheenjohtajuuden aikana tulee kokoomuksen ohjelman mukaan edistää myös unionin budjetin ehdollisuutta. Ohjelmassa mainitaan oikeusvaltioperiaatteen vaaliminen EU-rahoituksen ehtona tervetulleeksi uudistukseksi.

Se tarkoittaa käytännön keinoja, joilla voidaan rankaista EU:n yhteisestä linjasta erkanevia jäsenmaita.

Viime aikoina linjasta ovat poikenneet eritoten Puola ja Unkari.

”Säännöt ovat kaikille samat, eikä niistä lipsumista voi katsoa jatkuvasti läpi sormien. Jos ei jaa yhteisiä arvoja, ei kannata odottaa yhteisiä rahojakaan”, Orpo sanoo.

Lue lisää

EU-elvytyksessä Tuppurainen Tappuraisen takuumiehenä

Kokoomus esittää valkoposkihanhien siirtämistä metsästyslain piiriin

Viljelijäkin voi pysähtyä

Afrikka ansaitsisi yhteisen maatalouspolitiikan