Ihmiset & kulttuuri

Maatalousyrittäjien työuupumus ja taloudellinen tilanne huolestuttavia – "Ongelmat entistä vakavampia", sanoo asiantuntija

Tilanteen vakavuus johti siihen, että Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela aloitti vuonna 2017 Välitä viljelijästä -projektin.
Jarkko Sirkiä
Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari toivoo, että viljelijöitä kyettäisiin auttamaan ennen kuin ongelmat kasaantuvat.

Maatalousyrittäjien työuupumuksesta ja taloudellisesta tilanteesta johtuvat ongelmat ovat entistä vakavampia ja monisyisempiä kertoo yksikönpäällikkö Päivi Wallin Melan vakuutus- ja hyvinvointiyksiköstä.

Tilanteen vakavuus johti siihen, että Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela aloitti vuonna 2017 Välitä viljelijästä -projektin maatalouden kriisirahan turvin.

Välitä viljelijästä on Melan toimitusjohtajan Päivi Huotarin mielestä hyvä esimerkki eläkelaitoksen ketteryydestä ja kyvystä elää ajassa.

”Tällaista toimintaa tulisi olla enemmänkin, jotta pystyttäisiin reagoimaan nopeasti asiakkaiden muuttuviin olosuhteisiin.”

Huotari toivoo, että viljelijöitä kyettäisiin entistä enemmän auttamaan ennen kuin ongelmat kasaantuvat.

Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on yksi esimerkki ennalta ehkäisevästä työstä.

Parhaillaan Mela rakentaa Välitä viljelijästä -verkostoa, jonka tarkoitus on tehostaa maatalousyrittäjien työssä jaksamista. Tässä viljelijöitä lähellä olevat henkilöt ja tahot ovat tärkeässä osassa.

Verkostoon voivat liittyä kaikki maatalousyrittäjien kanssa yhteistyötä tekevät tahot, kuten lomitus, neuvojat, tarkastajat, eläinlääkärit ja yritykset.

Melan kanssa solmimallaan sopimuksella verkoston jäsenet sitoutuvat työssään edistämään varhaisen välittämisen mallin mukaista toimintaa ja saavat siihen koulutusta.

Verkostossa on nyt noin 70 jäsentä ja määrä kasvaa tasaisesti.

Melan työntekijät yhdessä maakunnallisten hankkeiden työntekijöiden kanssa auttavat viljelijöitä sekä akuuteissa ongelmatilanteissa että selvittämään asioita pidemmälle tulevaisuuteen.

Avulle on kysyntää. Esimerkkinä Wallin mainitsee ostopalvelusitoumukset, joilla voi ostaa muun muassa terapeutin palveluita.

”Ihmisten asenteet ovat selvästi muuttuneet. Apua uskalletaan hakea eikä sitä koeta häpeäksi. Jo tästä voimme todeta, että projekti on onnistunut.”

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Päivi Wallinista Melan lomitus- ja työkykypalveluiden johtaja

Mela tukee työturvallisuustutkimusta – tavoitteena "nolla tapaturmaa"

Unitutkija: "Unen häiriöt voivat ennustaa masennuksen puhkeamista"