Ihmiset & kulttuuri

Haluatko suojata itseäsi masennukselta ja siihen liittyvältä toimintakyvyn heikkenemiseltä? Opettele suhtautumaan itseesi myötätuntoisesti

Keski-ikäisillä masentunut mieliala, itsekriittisyys ja keskittymisvaikeudet ovat nuoria aikuisia ja iäkkäitä vahvemmin yhteydessä toimintakyvyn menetykseen.
Jere Lauha
Itsekriittisyys ja keskittymisvaikeudet ovat etenkin keski-ikäisillä yhteydessä toimintakykyyn ja masennusoireisiin, osoittaa väitöskirjatutkimus.

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan myötätuntoisen suhtautumisen opetteleminen itseään kohtaan suojaa sekä masennukselta että siihen liittyvältä toimintakyvyn heikkenemiseltä.

Psykologi Regina García Velázquezin Helsingin yliopistoon tekemässä väitöstutkimuksessa havaittiin myös, että masennuksen hoidossa olisi hyödyllistä keskittää huomio oireiden lukumäärän lisäksi keskeisimpiin yksittäisiin masennusoireisiin.

Masennuksen vaikeusastetta on aiemmissa tutkimuksissa tarkasteltu pääasiassa oireiden lukumäärän perusteella. Aikaisempien tutkimustulosten perusteella tiedetään, että yksittäisten masennusoireiden riskitekijät ovat erilaisia sekä se, että eri oireet ennustavat erilaista lopputulemaa.

Väitöskirjatutkimuksen mukaan masennusoireiden lukumäärä ennustaa vakavaa toimintakyvyn menetystä lähes yhtä hyvin kuin yksittäiset masennusoireet.

Yksittäisten masennusoireiden tarkastelu paljasti kuitenkin, että varsinkin kognitiiviset ja affektiiviset masennusoireet, kuten masentunut mieliala, mielihyvän menetys, itsekriittisyys, keskittymisvaikeudet ja itsetuhoajatukset, ovat johdonmukaisesti yhteydessä heikkoon toimintakykyyn.

Keski-ikäisillä masentunut mieliala, itsekriittisyys ja keskittymisvaikeudet ovat nuoria aikuisia ja iäkkäitä vahvemmin yhteydessä toimintakyvyn menetykseen.

"Näistä oireista itsekriittisyys nousi merkittävimpään asemaan, sillä se oli systemaattisesti yhteydessä paitsi toimintakykyyn myös muihin masennusoireisiin. Nykyisten löydösten perusteella myötätuntoisen asennoitumisen opetteleminen itseä kohtaan voisi siten suojata masennuksen kehittymiseltä ja masennukseen liittyvältä toimintakyvyn heikkenemiseltä", García Velázquez toteaa yliopiston tiedotteessa.

Regina García Velázquezin väitöskirja löytyy sähköisenä.

Lue lisää