Ihmiset & kulttuuri

Tänään äänestetään kirkolliskokouksen edustajista

Huomenna selviää, ketkä käyttävät valtaa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa seuraavan neljän vuoden ajan.
Riitta Mustonen
Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin, joka kokoontuu kahdesti vuodessa 4–5 päivän ajaksi.

Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2020. Äänestyspäivä on tänään tiistaina ja vaalin tulos selviää huomenna keskiviikkona.

Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Pappisjäsenten ja –edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit.

Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin, joka käsittelee kirkon oppia ja työtä, lainsäädäntöä ja taloutta. Hiippakuntavaltuusto tekee sille esityksiä ja edistää kirkon tehtävän toteutumista seurakunnissa.

Lue lisää