Ihmiset & kulttuuri

Lukuviikko muistuttaa lukutaidon tärkeydestä

Ihmiset & kulttuuri 21.04.2017

Suomi on lukutaidon ykkösmaa, mutta taidon taso heikkenee, ilmenee Lukukeskuksen tuoreesta tilannekuvasta, joka on julkaistu parhaillaan vietettävällä Lukuviikolla.


Kari Salonen
Lukuviikkoon osallistuu vuosittain yli 100 000 suomalaista.

Lukukeskus on yhdessä tutkija Virpi Tarvaisen kanssa koonnut vuosittaisen 10 faktaa lukutaidosta -selvityksen. Sen mukaan haasteita on erityisesti koulutuksen tasa-arvon turvaamisessa. Kotitaustan ja alueellisten erojen vaikutus oppimistuloksiin on kasvussa. Heikkojen lukijoiden määrä maahanmuuttajissa on verrattain suuri ja ero tyttöjen ja poikien osaamisessa on edelleen merkittävä.

Suomessa on selvityksen mukaan enemmän koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle pudonneita nuoria kuin muissa Pohjoismaissa.

Lukutaito on yksi avaintekijä syrjäytymisen ehkäisyssä. Kodin rooli on merkittävä lukutaidon kehittymisessä, sillä heikko lukutaito periytyy. Laadukkaalla peruskoululla ja kattavalla kirjastoverkolla voidaan tasoittaa kotitaustasta syntyviä eroja.

"Lukutaito ehkäisee eriarvoistumista ja antaa pohjan koulu- ja työelämässä menestymiselle. Ilman riittävää lukutaitoa ei pärjää digitaalisessa kulttuurissamme", Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís sanoo.

Hän muistuttaa, että keskeistä olisi tunnistaa lasten ja nuorten lukemiseen liittyvät tarpeet ja toiveet. "Tätä varten Suomessa tarvitaan omaa lukutapoja selvittävää tutkimusta."

Erityisesti uusien formaattien, kuten sähkökirjojen vaikutusta lukutaitoon tulisi selvittää. Uudet lukemisen muodot voivat olla avainasemassa innostamassa esimerkiksi poikia lukemaan. Myös sopivien tekstien löytäminen on tärkeää.

40-vuotisjuhlavuottaan viettävä Lukuviikko on Lukukeskuksen järjestämä, lukuharrastusta ja lukemista edistävä valtakunnallinen tapahtuma, johon osallistuu vuosittain yli 100 000 suomalaista.

Viikon aikana koulut, kirjastot ja muut kirja-alan toimijat ympäri Suomen juhlivat lukemista muun muassa erilaisilla tempauksilla ja tapahtumilla, kirjailijavierailuilla ja pidennetyillä aukioloajoilla.

Tänä vuonna Lukuviikko haastaa kaikki paljastamaan omat suosikkikirjansa ja vinkkaamaan lempikirjansa eteenpäin.

Lukuviikon perinne aloitettiin Lukusunnuntaina vuonna 1977. Se muutettiin Lukuviikonlopuksi vuonna 1986. Varsinaista Lukuviikkoa on vietetty vuodesta 1997.

Aiheeseen liittyvät artikkelit