Suomalaisten turvallisuudentunne on heikentynyt viime vuosina – monella mittarilla Suomi on turvallisin maa - Ihmiset & kulttuuri - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Ihmiset & kulttuuri

Suomalaisten turvallisuudentunne on heikentynyt viime vuosina – monella mittarilla Suomi on turvallisin maa

Eriarvoistuminen ja syrjäytymisen keskittyminen johtavat siihen, että arjen turvallisuusongelmat kasautuvat.
LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto
Eriarvoistuminen ja syrjäytymisen keskittyminen johtavat siihen, että arjen turvallisuusongelmat kasautuvat samoille ihmisille.

Keskeisin uhka Suomen sisäiselle turvallisuudelle on laajeneva ja monimuotoinen syrjäytyminen, todetaan tänään julkaistussa sisäministeriön sisäisen turvallisuuden strategiassa. Äärimmäisiä seurauksia ovat rikollisuus, radikalisoituminen ja ääriliikkeiden voimistuminen.

Sisäministeriön mukaan suomalaisten turvallisuudentunne on heikentynyt viime vuosina. Tällä on raportin mukaan merkitystä, sillä esimerkiksi informaatiovaikuttamisessa ja terrorismissa pyritään hyödyntämään juuri vähentynyttä turvallisuudentunnetta.

Entistä heikommasta turvallisuudentunteesta huolimatta Suomi on selvityksen mukaan jo nyt useilla mittareilla maailman turvallisin maa. Strategia keskittyykin erityisesti sellaisiin ilmiöihin, joissa turvallisuusriskit ovat kohonneet edellisvuosista ja joihin on puututtava ajoissa.

Syrjäytyminen ja huono-osaisuus uhkaavat raportin mukaan kasautua tietylle ihmisryhmälle. OECD:n selvityksen mukaan yli viidennes suomalaisista 20–24-vuotiaista miehistä on työttömänä eikä osallistu koulutukseen. Nuorten osuus on noussut vuodesta 2011 lähtien.

Syynä syrjäytymiseen ovat usein mielenterveysongelmat, mutta sitä tuottavat myös muun muassa pitkään jatkunut taantuma ja työttömyys sekä päihdeongelmat.

Eriarvoistuminen ja syrjäytymisen keskittyminen johtavat siihen, että arjen turvallisuusongelmat kasautuvat –  alle viisi prosenttia tekee puolet kaikista rikoksista, ja 10 prosenttia kokee kaksi kolmasosaa kaikesta väkivallasta. Rikosten uhrit ja tekijät ovat usein samoja henkilöitä eri elämänvaiheissa.

Yksi strategian tavoitteista onkin, että nuorten syrjäytymiskehitykseen puututaan mahdollisimman varhain monin tavoin muun muassa eri viranomaisten yhteistyötä parantamalla.

Eurooppaan nyt kriisimaista suuntautuva hallitsematon maahantulo sekä tulevaisuuden ilmastopakolaisuus nähdään keskeisinä turvallisuusuhkina. Kotoutuminen, integroituminen ja osallistuminen koulutukseen ja työelämään ehkäisevät syrjäytymistä ja näköalattomuutta, jotka toimivat ääriliikkeiden polttoaineena niin kriisimaissa kuin Suomessakin. Riskiksi nähdään myös maahanmuuttajayhteisöjen keskittyminen tietyille alueille.

"Maahantuloon liittyy turvallisuusriskejä, kuten terrorismiyhteyksiä, ulkomaalaisvastaisten ääriliikkeiden nousua sekä erimuotoista rikollisuutta. Maahanmuuton on pysyttävä hallittuna, raportissa todetaan."

Samalla maahanmuuttoa pidetään selvityksessä voimavarana, sillä Suomen huoltosuhde heikkenee edelleen väestön ikääntyessä.

Raportissa nähdään turvallisuusuhaksi myös sosiaalisessa mediassa ja netissä nopeasti leviävä valheellinen tieto.

"Verkossa on mahdollista mustamaalata ja uhkailla ihmisiä vailla pelkoa oikeusjärjestelmän rajoitteista", raportissa sanotaan.

Samalla kun kaikki on entistä riippuvaisempaa informaatioteknologiasta, tekee se osan yhteiskunnan toiminnoista myös haavoittuviksi esimerkiksi kybervaikuttamiselle. Nopea teknologinen kehitys on omiaan myös tuottamaan syrjäytymistä, sillä osa voi tipahtaa kehityksen kelkasta.

Esimerkiksi sosiaalisen median kautta tapahtuva Suomen ulkopuolelta tuleva mielipidevaikuttaminen yleistyy ja yrittää vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Vastavoimana informaatiovaikuttamiselle toimii osaltaan Suomen korkea koulutustaso. Strategiassa todetaankin, että lasten ja nuorten turvallisuustaitoja opetuksessa sekä lasten ja nuorten monilukutaitoa on vahvistettava.

Lue lisää

Presidentti Niinistö uskoo eduskunnan täydentävän viranomaisten toimivaltuuksia

Kuuluisa kyläbaari ruokkii pizzoilla

Miksi Petäjäveden vanha kirkko nostettiin 1994 yhdeksi Suomen maailmanperintökohteista? – vastauksen saa tänä kesänä Keski-Suomesta

Arkkipiispa Leo nauttii metsästä ja sen yksityiskohdista – koronan hän sanoo saaneen ihmiset pelkäämään ei itsensä, vaan läheistensä puolesta