THL:n katsaus: Rikkaiden ja köyhien väliset terveyserot jopa kasvaneet - Ihmiset & kulttuuri - Maaseudun Tulevaisuus
Ihmiset & kulttuuri

THL:n katsaus: Rikkaiden ja köyhien väliset terveyserot jopa kasvaneet

Hyvätuloisen nuoren aikuisen miehen elinajanodote on yli kymmenen vuotta pienituloista korkeampi.
THL:n mukaan tuloryhmien väliset terveyserot johtuvat koulutuksen ja ammatin lisäksi elämän alkuvaiheesta ja lapsuuden perhetilanteesta. LEHTIKUVA / ANNI REENPÄÄ

Hyvätuloisen nuoren aikuisen miehen elinajanodote on yli kymmenen vuotta pienituloista korkeampi. Korkeimman ja matalimman tulokymmenyksen välinen ero on hieman kaventunut viime vuosina, kun vertailussa ovat 25-vuotiaiden miesten elinajanodotteet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uuden katsauksen mukaan naisilla ero hyvätuloisten ja pienituloisten välillä on huomattavasti pienempi, reilut viisi vuotta.

THL:n mukaan tuloryhmien väliset terveyserot johtuvat koulutuksen ja ammatin lisäksi elämän alkuvaiheesta ja lapsuuden perhetilanteesta. Hyvätuloiset myös käyttävät tarpeisiinsa nähden enemmän palveluita kuin pienituloiset.

"Terveyspalvelujärjestelmän eriarvoistava vaikutus näkyy, kun työssä olevat käyttävät työterveyshuoltoa, hyvätuloiset yksityisiä palveluita ja pienituloiselle terveyskeskus on ainoa vaihtoehto. Terveyskeskus on huonommin saatavilla, en sano että laadussa olisi eroa", arvioi THL:n tutkimusprofessori Sakari Karvonen.

Merkittävän osan kuolleisuuseroista selittävät alkoholiin liittyvät kuolemat. Köyhät ja rikkaat eivät kuitenkaan eroa merkittävästi käytetyn alkoholin määrän suhteen, vaan kyse on enemmän erilaisista juomatavoista.

"Humalajuomisessa on tuloryhmittäisiä eroja. Vaikka hyvätuloiset joisivat itsensä yhtä humalaan, he eivät yhtä usein altistu korkean alkoholinkäytön ongelmille, esimerkiksi väkivallalle ja tapaturmille", Karvonen sanoo.

Naisten elinajanodote on kaikissa tulokymmenyksissä selkeästi miehiä korkeampi.

"Naiset osaavat tunnistaa oirehtimistaan ja hakeutuvat hoitoon aiemmin. Miehet viivyttelevät useammin lääkäriin menoa ja saattavat kuolla siksi aiemmin. Toki elämäntavatkin ovat osaselitys", Karvonen sanoo.

Vaikka elinajanodotteen erot ovat hieman kaventuneet viime vuosina, niin koetun terveyden erot ovat kasvaneet sitten vuoden 2008.

Lue lisää

Neuvot elinkaaren pidentämiseen eivät kerro yleensä siitä kuinka laadukkaita lisävuodet ovat – avainasemassa elintavat

Jo yhden korvan kohtalainen huonokuuloisuus lisäsi tasapaino-ongelmien riskiä yli kaksinkertaiseksi – uusi korealaistutkimus paljastaa

Yle: Koronavirus pitäisi tukahduttaa, sanoo THL:n Markku Tervahauta – "Nolliin veto on hyvä strategia tässä vaiheessa"

THL:n kysely: Koronaepidemia ei ole lisännyt työikäisten mielenterveysongelmia