Maaseudun Tulevaisuus

Juha Sipilä: Suomi on täynnä mahdollisuuksia

Maaseudun Tulevaisuus 23.01.2015


Meillä on käsissämme vakava taloustilanne. Tästä selviäminen ja tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaaminen edellyttävät koko Suomen voimavarojen käyttöönottamista. Tähän tähtää myös eilen julkistettu Keskustan eduskuntaryhmän työ, miten Suomi saadaan kuntoon koko voimallaan.

Tarvitsemme kestävää ja työllistävää kasvua koko maahan. Biotalous, matkailu, kaivannaisteollisuus, puhdas ruoka ja vesi, turvallinen elinympäristö, hyvinvointi sekä tietotekniikan soveltaminen ovat lupaavimpia aloja luoda uusia työpaikkoja.

Selvitysten mukaan biotalous voi parhaimmillaan luoda 100 000 uutta työpaikkaa seuraavan 15 vuoden aikana. Biotaloudelle on luontaiset mahdollisuudet Suomessa. Meillä on asukasta kohden maailman neljänneksi suurimmat luonnonvarat

Näille toimialoille on myös globaalia kysyntää. Maailman vesi-, ruoka- ja energiapula sekä ilmastonmuutoksen torjuminen voidaan kääntää uusiksi suomalaisiksi vientituotteiksi vahvistamalla osaamista ja tutkimusta sekä yritysten kasvua.

Kysymys on käänteen aikaansaamisesta. Paikallis- ja aluetalouksista ponnistavat vahvuutemme täytyy hyödyntää täysimääräisesti. Hajautetusta yhteiskunnasta voidaan tehdä Suomelle pysyvä kilpailuetu.

Nykyisen teknologian huimat mahdollisuudet tehdä hajautetusti työtä, koulutusta, hallintoa, palvelua, energiaa ja elintarviketuotantoa pitää saada paremmin käyttöön. Nopeat laajakaistayhteydet pitää vihdoinkin ulottaa koko maahan.

Hajautettuun yhteiskuntaan siirtyminen vaatii ainakin alkuvaiheessa rohkeita kokeiluita ja pilotointia. Kokeilujen avulla saadaan käytännön tietoa ja kokemusta siitä, miten erilaiset uudistukset toimivat käytännössä.

Elinvoimainen maaseutu on tärkeä edellytys käänteen onnistumiselle. Tarvitsemme konkreettisia toimia kotimaisen ruoantuotannon ja maaseudun muiden elinkeinojen turvaamiseksi. Tavoitteena pitää olla, että ruoan kauppatasetta käännetään miljardilla eurolla seuraavan vaalikauden aikana. Nyt elintarvikkeiden kauppataseen vaje on noin kolme miljardia. Tiestöstä ja muista yhteyksistä on huolehdittava. Muuten raaka-aineet, tuotteet ja tieto eivät liiku.

Maaseutuelinkeinoja, maaseudulla elämistä ja maaseudulle rakentamista hankaloittavaa byrokratiaa on vähennettävä. Maaseudulla elämistä ei pidä hankaloittaa enää yhtään. Esimerkiksi vapaa-ajan asunto pitäisi voida muuttaa ilmoitusmenettelyllä vakituiseksi asunnoksi. Toinen ehdotus on se, että kaavajärjestelmään otetaan käyttöön kevyt kyläkaava, jonka avulla haetaan 20 - 30 rakennuspaikkaa kylästä.

Toinen esimerkki konkreettisista toimista on koulutuksen turvaaminen koko Suomessa. Maamme aiempi vaurastuminen on perustunut alueellisesti kattavaan eri asteiden koulutukseen. Tästä reseptistä ei kannata tinkiä. Lukio- sekä ammatillinen opetus on turvattava maanlaajuisesti. Digitalisoituminen avaa uusia mahdollisuuksia opetuksen kattavassa järjestämisessä.

Digitalisaation hyödyistä olemme ylipäätään nähneet vasta maistiaisia. Kohta 100-vuotias Suomi tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Niihin on vain tartuttava.

JUHA SIPILÄ

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT