LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Kantri

Perinnemaisema säilyy vain tietoisesti maata käyttämällä

Maisemat ovat osa yhteistä kulttuuriperintöä, identiteettiä, elinympäristön laatua ja sen monimuotoisuutta. ­Esimerkiksi laidunnus pitää maisemasta huolta.
Tuomo Kesäläinen
Keski-Euroopan vehreät alppiniityt mieleen tuova Someron Häntälän notkojen alue on huippuluokan perinnemaisemakohde.

Ruskeavetinen Rekijoki mutkittelee kauniina kapeassa uomassaan. Vaatimaton joki on vuosituhansien kuluessa kovertanut paksuun savimaahan valtavan notkon, jonka reunamia kirjovat tällaisille laaksoille tyypilliset maanvyörymät.

Joen törmällä käyskentelee viidentoista naudan lauma. Näky on hurmaava. Laiduntavat eläimet pitävät pusikot poissa ja maiseman avoimena.

Ilman laiduntajien sinnikästä työtä ja ihmisen toimintaa ei olisi olemassa tätä kaunista laaksomaisemaa. Näkymä olisi hyvin toisenlainen ja nämä Rekijoen upeat notkot olisivat umpeen kasvaneita, läpipääsemättömiä ryteiköitä.

Perinteisen maatalouden muutoksen myötä Rekijoen laaksojen kaltaiset perinnebiotoopit ovat käyneet harvinaisiksi.

Maankäytön muutos, niitto ja laidunnus näkyvät paitsi notkojen maisemissa myös niiden lajistossa. Tällaisten elinympäristöjen katoaminen on uhka monille eläin- ja kasvilajeille.

Notkojen alueella kasvaa useampiakin uhanalaiseksi luokiteltuja kasveja, jotka joutuisivat ahtaalle, luultavasti katoaisivatkin, jos maisemanhoito lopetettaisiin.

"Someron Häntälän notkojen perinnebiotoopin hoito on loistavasti onnistunut", iloitsee ympäristöneuvos Tapio Heikkilä ympäristöministeriöstä.

"1990-luvulla notkojen savisia rinteitä yritettiin metsittää, kuusi ei oikein siellä viihtynyt, eikä metsittäminen onnistunut. Silloin päätettiin ottaa karja takaisin laiduntamaan notkojen rinteille. Tämän ansiosta se on nykyisin valtavan hieno maisemakokonaisuus ja upea nähtävyys kauniin maaseutualueen keskellä."

Alueen pelastus ovat melko lähellä sijaitsevat karjatilat, joista nautoja pystytään paikalle tuomaan. Notkoissa laiduntaa kesäisin kymmenien maataloustuottajien eläimiä.

Maisema-alueen kulttuurihistoriallisia arvoja korostaa myös paikoin hyvin perinteisenä säilynyt rakennuskanta.

"Suomen mittakaavassa Häntälän notkot on huippuluokan perinnemaisemakohde", Heikkilä toteaa.

"Häntälässä se toimii niin, että Metsähallitus tekee karjatilojen kanssa yhteistyösopimuksen ja luonnonsuojelualueen laidunnus tapahtuu yhteystyössä. Toiminta saa taloudellista tukea ympäristökorvausjärjestelmän kautta."

Maisemista puhuminen ja niiden tiedostaminen on tärkeää ennen kaikkea siksi, ettei ainakaan vahingossa pilata mitään sellaista mikä on arvokasta, Heikkilä korostaa.

Kehittyvän yhteiskunnan vuoksi suojelutyöstä huolimatta joudutaan toisinaan tekemään kipeitäkin kompromisseja.

Hyvä esimerkki tällaisesta löytyy parinkymmenen kilometrin päästä Häntälän kauniista notkolaaksoista. Halikon valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen läpi rakennettiin 2000-luvun alussa Turku–Helsinki-moottoritie.

"Moottoritiehankkeen ympärillä käytiin aikaan melko kiperiä keskusteluja ja arvokkaan maisema-alueen läpi suunnitellun moottoritien rakentamista myös vastustettiin aika paljon", Heikkilä muistelee.

"Silloin kuitenkin katsottiin, että moottoritiehankkeen yhteiskunnallinen merkitys on niin suuri, että se rakennettiin vastustuksesta huolimatta maisema-alueen peltoaukeiden ja jokilaaksojen läpi."

Suunnitteluvaiheessa kuitenkin otettiin hyvin huomioon myös maisemalliset arvot ja tie ja sillat noudattelevat hyvin muun muassa jokien laaksoja ja tie sulautuu maisemaan kohtuullisen hyvin.

"Nykyisin tie on jo osa maisemaa, eivätkä tien käyttäjät enää huomaa tätä vanhaa konfliktia", Heikkilä hymähtää.

"Tämä on hyvä esimerkki siitä, että vaikka meillä on arvokas maisema-alue, niin kun tulee jokin riittävän hyvin perusteltu asia, ei maiseman säilyttäminen ole hanketta estävä tekijä. Mutta tässäkin tapauksessa tie tehtiin paremmalla tavalla maisemaa kunnioittaen, kun takana oli tällainen argumentti."

Heikkilä korostaa sitä, miten tärkeää on tietoisuus siitä, että miten tekemämme päätökset ja toimenpiteet vaikuttavat maisemaan, kun esimerkiksi suunnitellaan maankäyttöä ja muita hankkeita.

Kun tällainen tietoisuus maisemallisista arvoista on, niin silloin osataan nähdä myös hyvät ja arvokkaat asiat maisemassa – siitä osataan pitää huolta ja kunnioittaa oikealla tavalla.

"Kun tehdään uutta, mitä aina tarvitaan, tulisi muutokset tehdä ympäristöä kunnioittaen, niin etteivät muutokset olisi liian suuressa ristiriidassa maiseman kanssa", Heikkilä huomauttaa.

"Joissain tapauksissa joudutaan tekemään paljonkin pohdintoja, kun tahdotaan kunnioittaa maisemaan liittyviä elementtejä, kuten vanhoja rakennuksia. Tällöin pitää miettiä esimerkiksi, rakennetaanko uusi rakennus vai kunnostetaanko vanha."

Tuomo Kesäläinen
Järvi-Suomen maisemat ovat tyypillisesti kalliosaarten pirstomaa vesistöjen labyrinttiä.

Maisemiin liittyvät päätökset vaikuttavat usein laajempaan kuvaan. Esimerkiksi maaseudulla korkeatasoiset maisemat ja ympäristö tuovat koko alueelle yhden menestys- ja viihtyvyystekijän.

"Hyvin hoidettu ja monipuolinen maisema sekä kulttuurihistoriallisesti kerroksellinen ympäristö on mielenkiintoisempi ja viihtyisämpi asuinympäristö", Heikkilä muistuttaa.

"Samoin myös matkailijoille on antoisampaa, mitä enemmän maisemassa on säilynyt aitoa ja alku­peräistä."

Maisema merkitsee eri asioita eri ihmisille. Tämä korostui hyvin Suomen ympäristökeskuksen viime vuonna kansainväliseksi maisemapäiväksi lanseeraaman #arkimaisema-valokuvakampanjan yhteydessä. Kampanjan tavoite on saada ihmiset pohtimaan maisemaa ja maisemakäsitettä ja luoda hahmoa käsitteen ympärille.

Instagramissa toteutettu kampanja sai Suomessa ennen näkemättömän suosion ja tunnisteella jätettiin yli 2000 kuvaa – vertailun vuoksi Espanjassa, jossa väestöä on lähes 10 kertaa enemmän, tuli kuvia vain 60.

"Oli todella mielenkiintoista nähdä miten ihmiset teeman kokevat ja mitä he haluavat muille näyttää" Heikkilä iloitsee.

"Vastaava kampanja toteutetaan myös tänä vuonna ja toivomme jälleen yhtä innokasta osallistumista."

Tuomo Kesäläinen
Laitilan Untamalan keskiajalta peräisin olevaa kylänraittia reunustaa vanha rakennuskanta. Kyseessä on kulttuurimaisema, jossa ihmisen vaikutus on hallitseva. Termillä viitataan usein maaseudun maisemiin, mutta myös kaupunki- ja kylämaisemat ovat kulttuurimaisemia.

Maisemia on kaikkialla, mutta käsitteenä se on paljon enemmän kuin pelkkä havaittu näkymä. Näkymä muotoutuu maisemaksi katsojan silmissä, kun se saa merkityksen assosiaatioiden, muistojen ja kokemusten kautta.

"Maisema on ihmiselle syvällinen asia. Siihen heijastuvat kokemukset ja eletty elämä. Lapsuus ja nuoruusvuosien kasvuympäristö muokkaa identiteettiä", Heikkilä sanoo.

"Kun maiseman merkitys osana identiteettiämme tiedostetaan, syntyy halu osallistua ja vaikuttaa maiseman kehitykseen."

Vaikka näkymä on maiseman synonyymi ja yksi ulottuvuus, sisältää maisema-termi myös ihmisen toiminnot ja historialliset kerrokset, jotka näkymässä on havaittavissa.

Näkymän voisi kuvailla muuttuvan maisemaksi sen herättämien tunteiden myötä – näkymää katsellaan silmillä, maisemaa myös sydämellä.

==================

Maisemasanastoa

Kansallismaisemat ovat elinkeino­maiseman historiaa, alueellisia erityispiirteitä ja suomalaisen identiteetin ja maisemakäsityksen syntyä kuvaavia maisemia.

Kulttuurimaisemassa ihmisen vaikutus on hallitseva, termillä viitataan usein maaseudun maisemiin, mutta myös kaupunki- ja kylämaisemat ovat kulttuurimaisemia.

Luonnonmaisemissa korostuu luonto enemmän kuin ihmisen toiminta, tällaisia ovat esimerkiksi suo-, metsä-, ja tunturimaisemat.

Perinnemaisemat ovat perinteisten maankäyttötapojen muovaamia maisemia.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan.

Maisemanähtävyydet ovat hyvin tunnettuja ja vetovoimaisia matkailukohteita, jotka ovat maisemiltaan ainutlaatuisia ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä.

Tuomo Kesäläinen
Kuusamon Ristikalliolta avautuu hieno luonnonmaisema.
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Haluaisitko pitää karjaasi luonnonlaitumella? Hienoja kohteita voi löytyä omilta mailta tai Metsähallitukselta

Arkiympäristöstä voi löytyä yllättäviä helmiä - Maisemakävelyllä aukeaa uusi maailma

Pyynikinharju pusikoituu