Koneet & autot

Keskustan Juha Pylväs ehdottaa muutoksia traktoreita koskevaan tieliikennelainsäädäntöön: "Parantaisi sekä liikenteen toimivuutta että liikenneturvallisuutta"

Kuljetuskapasiteetiltaan nykyistä suuremmat traktoriyhdistelmät mahdollistaisivat kansanedustajan mielestä logistisen tehokkuuden noston, karsisivat kustannuksia ja tarjoaisivat myös ilmastohyötyjä.
Tapio Vesterinen
Kansanedustajan mukaan traktoreita koskevaa tieliikennelainsäädäntöä on syytä uudistaa niin, että traktori-perävaunuyhdistelmien kuljetustehokkuutta voidaan parantaa ja niiden ajonopeutta sopeuttaa muun liikenteen nopeuden mukaiseksi.

Keskustan kansanedustaja Juha Pylväs on sitä mieltä, että traktoreiden kuljetustehokkuutta pitäisi parantaa lainsäädännön muutoksilla.

Pylväs huomauttaa, että maa- ja metsätalouden ja bioenergia-alan nopea rakennemuutos on johtanut traktorikuljetusten huomattavaan kasvuun, mikä edellyttää traktoreiden kuljetustehokkuuden merkittävää parantamista.

Kuljetuskapasiteetiltaan nykyistä suuremmat traktoriyhdistelmät mahdollistaisivat logistisen tehokkuuden noston, karsisivat kustannuksia ja tarjoaisivat myös ilmastohyötyjä, kun traktoreilla ajettavat kilometrit vähenisivät.

Kansanedustajan mukaan traktoreita koskevaa tieliikennelainsäädäntöä on syytä uudistaa niin, että traktori-perävaunuyhdistelmien kuljetustehokkuutta voidaan parantaa ja niiden ajonopeutta sopeuttaa muun liikenteen nopeuden mukaiseksi.

"Muutos parantaisi sekä liikenteen toimivuutta että liikenneturvallisuutta, koska maatalouden kuljetuksia suorittavien traktoriyhdistelmien määrä pienenisi tieliikenteessä", Pylväs toteaa tiedotteessa.

Lue lisää