Koneet & autot

Miten uusi tieliikennelaki vaikuttaa maatalousyrittäjän elämään? Koneviesti listasi uuden lain tärkeimmät kohdat raskaan kaluston näkökulmasta

Uudistettu tieliikennelaki astui voimaan kesäkuun alussa. Suurimmat muutokset koskettavat pakettiautoilijoita ja kevytperävaunun vetäjiä, mutta muutoksia on tullut myös traktorin kuljettamista koskeviin määräyksiin.
Tapio Vesterinen
Uusi tieliikennelaki vaikuttaa traktorin ja perävaunun yhdistelmän nopeuteen esimerkiksi silloin, kun sallituista kytkentämassoista ei ole tietoa.

Edellinen tieliikennelaki oli vuoden 1981 peruja, uuden lain valmistelu aloitettiin vuonna 2013. Liikenneministeri Timo Harakan mukaan uudesta laista on poistettu vanhan lain tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia ja lakia on korjattu johdonmukaisemmaksi. Lakia on korjattu myös kansainvälisemmäksi, mistä syystä esimerkiksi uusien liikennemerkkien symboliikka on kansainvälisten mallien mukaista.

Tässä tiivistetysti uuden lain tärkeimmät muutokset, jotka koskevat muun muassa maatalousyrittäjiä sekä urakoitsijoita:

Uusi laki edellyttää jatkossa istuinpaikalle asennetun turvavyön käyttöä niin traktorissa kuin moottorityökoneessakin silloin, kun turvavyön käyttö ei haittaa ajoneuvolla tehtävää työtä. Turvavyön käyttövelvoite koskee sekä kuljettajaa että matkustajaa.

Yli 2,6 metriä leveän traktorin tai traktorin ja työkoneen yhdistelmän suurin sallittu nopeus on 40 kilometriä tunnissa. Nopeusrajoitusta ei kuitenkaan sovelleta tienpidossa käytettävään traktoriin, eli aurata ja hiekoittaa saa jatkossakin yli 40 kilometrin tuntinopeudella, mikäli tarvetta on.

Hitaan ajoneuvon kilpeä on tieliikennelain mukaan käytettävä traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 50 kilometriä tunnissa, mutta kilven saa lain mukaan asentaa myös traktoriin, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa.

Traktorin ja hinattavan ajoneuvon muodostaman ajoneuvoyhdistelmän suurimmaksi sallituksi nopeudeksi rajataan 40 kilometriä tunnissa silloin, kun yhdistelmän ajoneuvoille tai kytkentälaitteille ei ole saatavissa tietoa sallituista massoista. Mikäli traktorin rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa ja siihen kytketään muu kuin lukkiutumattomin jarruin varustettu perävaunu, on yhdistelmän nopeusrajoitus 60 kilometriä tunnissa.

Maatalouteen ja tienpitoon käytettäviä työvälineitä ja hinattavia laitteita saa kuljettaa tiellä yli neljä metriä leveinä, mikäli tielaitteet eivät rajoita ajoneuvolla liikkumista eikä kuljettamisesta aiheudu huomattavaa haittaa tai vaaraa. Edellä mainittu työkone on kuitenkin pidettävä kuljetuksen aikana kuljetusasennossa tai säädettynä niin, että yleisesti sallitun leveyden ylitys on mahdollisimman vähäinen.

ETA-valtiossa rekisteröityä tai käyttöönotettua traktoria ja moottorityökonetta, jonka leveys on suurempi kuin 2,6 metriä mutta enintään kolme metriä, saa kuljettaa tiellä siirrettäessä ajoneuvoa sen säilytyspaikalle tai työkohteelle, työkohteelta toiselle tai huoltotarkoituksessa.

Lain mukaan yli 2,60 metriä leveiden moottorityökoneiden, työvälineiden ja hinattavien laitteiden merkitsemiseksi on ajoneuvon eteen ja taakse tai, jos työvälinettä tai hinattavaa laitetta vedetään, vetävän ajoneuvon eteen ja työvälineen tai hinattavan laitteen taakse, asetettava pituudeltaan ja sijoitukseltaan ajoneuvon ja työvälineen suurinta leveyttä vastaava, vuoroittaisin punaisin ja keltaisin tai punaisin ja valkoisin poikkijuovin tai vinojuovin varustettu kilpi, jonka ulkoreunoissa on edessä valkoiset ja takana punaiset heijastimet.

Jos traktoriin, jonka suurin sallittu nopeus on yli 50 kilometriä tunnissa, on kiinnitetty työväline, joka estää vaadittuja taka-, jarru- ja suuntavalaisimia tai heijastimia näkymästä taakse, työväline on varustettava vastaavin valaisimin ja heijastimin.

Traktorin sekä siihen kytkettävän hinattavan ajoneuvon tai hinattavien ajoneuvojen muodostaman ajoneuvoyhdistelmän pituus saa olla edelleen enintään 16,50 metriä.

Sään tai kelin edellyttäessä marraskuun ja maaliskuun välisenä aikana, sellaisissa traktoreissa, joiden rakenteellinen nopeus ylittää 60 kilometriä tunnissa, on käytettävä vetävillä akseleilla, lukuun ottamatta ohjaavia vetäviä akseleita talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään viisi millimetriä.

Uuden tieliikennelain mukaan ajoneuvossa olevaa vaihtokuormakoria eli kansankielellä vaihtolavaa pidetään ajoneuvon kuormana. Tästä johtuen vaihtokuormakori saa ulottua ajoneuvon takaosan takapuolelle enintään kaksi metriä.

Uudessa tieliikennelaissa oli myös muutoksia kevytperävaunun kanssa liikkumiseen sekä pakettiautolla ajoon. Lisäksi liikennemerkkejä on uudistettu.

Lue lisää tieliikennelain uudistuksista Koneviestin nettisivuilta.

Lue lisää

Hätävilkun käyttöön höllennys – Lakimuutoksen myötä hätävilkulla voi varoittaa muita autoilijoita myös auton ollessa liikkeessä

Hirvijahti alkaa lauantaina, autoilijoiden syytä hiljentää vauhtia ja varoa sekä metsästyskoiria että hirviä – tahallaan ei koiran päälle saa ajaa

Osaatko toimia oikein, kun näet uuden kaurisvaaramerkin? Tienpientareita on tarkkailtava eri tavalla kuin hirvialueella

Tämän yrityksen perävaunugalleria on vaikuttava: "Kun valmistamme kalustoa eri käyttäjäryhmille, jollakin menee aina paremmin"