Koneet & autot

Uusi lakihanke vie julkisia koulu-, Kela- ja jätekuljetuksia kohti täyssähköautoja, mutta se huomioi myös alueelliset erot – ulkopuolelle jäävät muun muassa hälytysajoneuvot

Taustalla ovat ilmastonmuutoshuolen ohella EU:n julkisia ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset.
Pekka Fali
Vaatimus julkisten ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen täyssähköautoihin siirtymisestä vaihtelee maakuntien mukaan.

Uuden lain tarkoituksena on lisätä vähä- ja nollapäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa ajoneuvo- ja liikennehankinnoissa. Lailla pannaan täytäntöön EU:n puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset.

Laki koskisi julkisina hankintoina ostettuja ajoneuvoja ja palveluita kuten koulukuljetuksia, jätteiden keruuta, paikallisliikenteen bussipalveluiden ostoja ja Kelan kuljetuksia.

Elokuussa 2021 voimaan tulevan laki auttaa saavuttamaan hallitusohjelman tavoitteen, jonka mukaan liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä

"Lailla varmistetaan, että iso osa julkisen sektorin hankkimista uusista ajoneuvoista ja liikennepalveluista on ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita. Lain valmistelussa on erityisesti huomioitu alueellinen oikeudenmukaisuus", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (vihr.).

Vähimmäisvaatimukset on jaoteltu kolmeen eri ajoneuvoluokkaan eli henkilö- ja pakettiautot, kuorma-autot ja linja-autot. Vaatimukset koskisivat valtion virastojen ja liikelaitosten sekä kuntien ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoja.

Direktiivin mukaan ympäristöystävällisiksi määriteltyjen henkilö- ja pakettiautojen CO2-päästöt saavat olla enintään 50 grammaa kilometrille vuoden 2025 loppuun asti ja 0 grammaa vuodesta 2026 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa täyssähköautoja.

Suomen tulee varmistaa, että 38,5 prosenttia uusita henkilö- ja pakettiautohankinnoista on ympäristöystävällisiä.

Tavoitteena on ottaa huomioon alueelliset erot kuten etäisyydet, taloudelliset valmiudet, latauspisteiden saatavuus ja taksimarkkinoiden tilanne. Muille hankintayksiköille asetetaan direktiivin mukaiset vähimmäistavoitteet.

Erikoisajoneuvoja koskevat poikkeukset Suomi käyttää täysmääräisesti. Siksi laki ei koskisi kaukoliikenteen linja-autoja, eikä esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja tai kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja.

Lisäksi Suomi vapauttaisi sääntelystä esimerkiksi hälytysajoneuvot, asevoimien käytössä olevat ajoneuvot ja rakennustyömaiden ajoneuvot.

Lue lisää

Romuautosta saa rahaa

Saksassa pohditaan uusien polttomoottoriautojen kieltämistä

Autot kuluttavat huomattavasti virallisia lukemia enemmän – uusittu testi haastaa erityisesti dieselit

Uusien autojen päästöt laskeneet