Koneet & autot

Koneviesti: Ennakkoon tehdyt konehuollot kannattavat – Työtehoseuran selvityksen perusteella omatoimiset huolto- ja korjaustyöt tuovat säästöä kunnossapitokuluissa

Työtehoseura teki selvityksen viljelijöiden konehankinnoista sekä koneiden käytöstä ja huoltotoimenpiteistä. Samalla saatiin viljelijöiltä hyviä huolto- ja korjauskäytänteitä.
Iina Hulkkonen ja Eerikki Kaila
Työtehoseuran kyselyyn vastanneista suurin osa kertoi, että aikaa traktoreiden ja ajettavien työkoneiden päivittäisiin huoltoihin meni yli puoli tuntia viikossa.

Työtehoseura toteutti keväällä 2020 viljelijäkyselyn, jossa kerättiin tietoa maatilojen traktoreiden sekä työkoneiden hankinnasta, omistuksesta ja käyttömääristä. Samalla selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttivat viljelijöiden huolto- ja korjaustöiden tekoon. Vastauksia saatiin 692 kappaletta, jonka lisäksi kyselyä täydennettiin haastattelemalla muutamia viljelijöitä sekä maatalouskoneiden huoltoyrittäjiä.

Se seikka, kannattako hankkia uusi vai käytetty kone, riippuu monesta tilakohtaisesta seikasta sekä investoinnin strategiavalinnasta. Yksi näistä haastatteluissa esille tulleista strategioista oli, että ostetaan hyväkuntoisia muutaman vuoden vanhoja laitteita, joissa niin sanotut ”kalliit kilometrit” ovat umpeutuneet. Lisäksi käytettyjen koneiden hankinnassa esiin nousi painotetusti se seikka, että hankittavaan koneeseen on helppo saada tarpeen tullen varaosia.

Haastatteluissa havaittiin, että mikäli tiloilla tehdään urakointia, konekalusto on keskimääräistä uudempaa. Urakoinnissa korostuu koneen toimintavarmuus sekä luotettavuus. Lisäksi näillä tiloilla käytettiin ulkopuolisia huoltopalveluja keskimääräistä useammin sekä työkoneita vaihdettiin uusiin muutaman vuoden välein.

Työtehoseuran tutkimuksessa viljelijät kertoivat tekevänsä itse pääosin yksinkertaisemmat huolto- ja korjaustoimenpiteet. Kyselyyn vastaajista yli 70 % kertoi hoitavansa ei-takuunalaisten traktorien huollot omatoimisesti. Samoin päivittäishuoltojen lisäksi myös niin kutsutut perushuollot kuten öljynvaihdot ja välinehuollot hoidettiin itse. Itse tehtyihin huolto- ja korjaustöihin vaikuttavat muun muassa koneen omistajan osaaminen, kiinnostus korjaustöihin ja tekniikkaan sekä käytettävissä oleva aika, työtilat sekä työkalujen saatavuus. Määräaikaishuollot ja korjaukset sekä muut vaativammat huollot puolestaan teetettiin useimmissa tapauksissa huoltoyrittäjällä.

Uuden koneen tai traktorin oston yhteydessä konemyyjät tarjoavat yleensä huoltosopimusta, jossa määritellään koneen vuotuinen käyttötuntimäärä sekä määräaikaishuoltojen ajankohdat. Sopimus hinnoitellaan huoltojen kustannusten mukaan, jolloin asiakas maksaa joko kiinteää kustannushintaa tai huoltojen toteutumisen perusteella. Haastateltujen viljelijöiden kokemukset huoltosopimuksista olivat pääosin positiivisia. Viljelijät arvostivat sitä, että huollot tehdään säännöllisesti ja ajallaan, ja kolme neljästä vastaajasta koki myös koneen arvon säilyneen sopimuksen ansiosta.

Osa vastaajista kertoi, että omatoimiset huollot ovat pakollisia, sillä kotiseudulta ei välttämättä löydy ulkopuolisia tekijöitä tai matka korjaamolle olisi liian pitkä. Osaa vastaajista ei koneiden korjaus kiinnostanut tai osaamista siihen ei löytynyt. Osalle korjaustöitä tekeville viljelijöille koneiden korjaus oli harrastus, ja he olivat hankkineet osaamisensa vuosien kokemuksen kautta tai erillisellä koulutuksella. Omatoimisiin huoltotöihin motivoi kustannusten säästö, sillä korjaustöissä katsottiin säästöä tulevan merkittävästi koneiden kunnossapitokuluissa.

Lue Koneviestin nettisivuilta lisää Työtehoseuran tutkimuksesta ja haastateltujen kertomista hyvistä huolto- ja korjauskäytänteistä!

Lue lisää

Koneviesti: Väärä voitelu voi vaurioittaa koneiden laakereita – näillä keinoilla voiteluvirheet ovat vältettävissä

Janne Jurva urakoi tuhat hehtaaria kahdesti kasvukaudessa – videolla kaatuu heinää

Turpeen alasajo näkyy jo konekaupassa ja -huollossa: "Se on vähentänyt myyntiämme tähän mennessä 800 000 euroa"

Kuortanelainen huoltoyrittäjä: "Raskain vuosi 10-vuotisella yrittäjäuralla, huoltotöitä olisi, muttei tekijöitä"