Koneet & autot

Poliisin raskaan liikenteen valvonnan määrä laahaa kaukana tavoitteista – valvonnan laatu myös heikentynyt

Koneet & autot 27.12.2017

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys esittää valtakunnallisen raskaan liikenteen valvontayksikön perustamista.


Jaana Kankaanpää
Myös raskaan liikenteen kuljettajia edustavat ammattiyhdistysliikkeet, kuljettajien etujärjestöt ja myös kuljetusyrittäjien etujärjestöt ovat huolissaan valvonnan vähyydestä ja valvonnan laadun heikkenemisestä maamme tiestöllä.

Poliisin suorittaman raskaan liikenteen valvonnan määrä on vähentynyt merkittävästi. Myös valvonnan laatu ja monipuolisuus ovat heikentyneet, tiedottaa Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys

Kun Liikkuva poliisi lakkautettiin vuoden 2013 lopussa, luvattiin valtioneuvoston taholta, että poliisihallinnon rakenneuudistuksen yhteydessä raskaan liikenteen valvonnan määrä ei vähene eikä valvonnan laatu heikkene.

Tilastot osoittavat toista. Valvonnan määrä on selkeästi jäljessä asetetuista tavoitteista. Poliisin oman tilastoinnin mukaan tämän vuoden tammi–lokakuun aikana raskaan liikenteen valvontaan käytetyt tunnit jäivät asetetusta tavoitteesta jälkeen keskimäärin lähes 15 prosenttia.

Tavoitteista on jääty saman verrran myös aiempina vuosina.

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys esittää, että Suomeen pitää perustaa valtakunnallinen raskaanliikenteen valvontayksikkö. Yksikkö kokoaisi Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen raskaan liikenteen valvojat samaan yksikköön.

Vastaavanlaisia malleja valtakunnallisesta valvontayksiköstä on löydettävissä useista Euroopan maista.

Myös raskaan liikenteen kuljettajia edustavat ammattiyhdistysliikkeet, kuljettajien etujärjestöt ja myös kuljetusyrittäjien etujärjestöt ovat huolissaan valvonnan vähyydestä ja valvonnan laadun heikkenemisestä maamme tiestöllä.

Valvonnan vähentymisen myötä harmaa talous saa lisää jalansijaa tiellä ja liikenneturvallisuusriskit kasvavat kuljetuskaluston kunnon heikkenemisen seurauksena. Valvonnan puute heijastuu vahvasti myös kuljettajien haluun rikkoa heille määrättyjä ajo- ja lepoaikoja, jolloin riski kuljettajien väsyneensä ajamiseen kasvaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit