Koneet & autot

Koneviesti: Lietteen separointi mahdollistaa kuivikkeen kierrätyksen ja vähentää levitysrallia

Koneet & autot 02.01.2018

Ison tilan lietteen ajo vie aikaa. Lapualainen Harri Sukuvaara helpottaa lieterallia separoinnilla. Kuivike kiertää lietesäiliöstä takaisin karsinaan. Kuivikkeen hygieenisyys varmistetaan kompostoinnilla.


Koneviesti
Harri Sukuvaaran tilalla on noin 1 300 eläintä, joista noin puolet pihvirotuisia ja loput maitorotuisia. Separoinnin seurauksena levitettävää nestejaetta kasvattamoista tulee noin 7 000 kuutiota.
Harri Sukuvaaran tilalla on noin 1 300 eläintä, joista noin puolet pihvirotuisia ja loput maitorotuisia. Separoinnin seurauksena levitettävää nestejaetta kasvattamoista tulee noin 7 000 kuutiota.
Koneviesti
Harri Sukuvaara hakee tuntuvaa säästöä kuivikekustannukseen lietelannan separoinnilla ja kuivikkeiden kierrätyksellä.
Harri Sukuvaara hakee tuntuvaa säästöä kuivikekustannukseen lietelannan separoinnilla ja kuivikkeiden kierrätyksellä.

Lapualla lihakarjaa kasvattava Harri Sukuvaara separoi kaiken lihakarjakasvattamoista tulevan lietelannan. Eläimiä Sukuvaaralla on noin 1 300, joista noin puolet pihvirotuisia ja loput maitorotuisia. Eläimet kasvavat kolmessa kylmässä kuivikepohjaisessa kasvattamossa ja yhdessä ritiläpohjaisessa kasvattamossa.

Separoinnin seurauksena levitettävää nestejaetta kasvattamoista tulee noin 7 000 kuutiota. Kuivalanta siirretään lietesäiliöön, sekoitetaan lietteeseen ja kuivajae separoidaan sitten pois. Kuivalanta siirretään kasvattamoista kärryyn ja puretaan suoraan lietesäiliöön. Siirtomatka on tällöin vain parisataa metriä.

Kiintoainetta kertyy näin toimien noin 10 000 kuutiota vuodessa ja se käytetään kokonaisuudessaan uudelleen kuivikkeeksi.

Kuivajae ei kuitenkaan yksistään täytä kuiviketarvetta, joten sen lisäksi varataan jonkin verran olkia talven pakkaskeleille. Lisäksi ostetaan vähän turvetta.

"Kesällä, kun on kuivaa ja lämpötila korkea, riittää separoitu kuivajaekin riittää kuivikkeeksi, mutta kun lämpötila sahaa nollan molemmin puolin, tarvitaan kuivaa turvetta kaveriksi kiintojakeelle", Harri Sukuvaara kertoo.

Säiliötilaa Sukuvaaralla on reilut 4 000 kuutiota kasvattamoiden yhteydessä. Yksi etäsäiliö on 1 300 kuution vetoinen.

Ensimmäisenä tökkii säiliötilavuus, sitä saisi olla vähän enemmän.

Ritiläpalkkinavetasta tulee putket säiliöön, jossa on kaksi ajastimella toimivaa sähkösekoittajaa. Separaattorille lähtevän letkun säiliön puoleisessa päässä on pumppu, jolla liete pumpataan lietesäiliöstä kahdelle EYS:n ruuviseparaattorille. Näiltä tuleva kuivajae johdetaan suoraan 50-kuutioiseen rumpukompostoriin. Palamislämpö on 70 astetta, mikä takaa kuivajakeen hygieenisyyden.

Separaattorilta tuleva nestejae johdetaan toiseen säiliöön. Tässä letkussa on sulkija, jolla voidaan ohjata nestevirta tarvittaessa takaisin separoimattoman lietteen säiliöön, mikäli nestettä tarvitaan lietteen juoksevuuden parantamiseen.

Miten paljon Sukuvaara arvioi säästävänsä uuden systeemin ansiosta? Lue koko juttu Koneviestistä

Aiheeseen liittyvät artikkelit