Koneet & autot

Koneviesti: Väärä painojakauma heikentää traktorin vetokykyä

Koneet & autot 18.03.2018

Lisäksi väärä painojakauma aiheuttaa ylimääräistä polttoaineenkulutusta, renkaiden kulumista ja ajovakauden pienentymistä.


Jouni Hirn
Nykyaikaisilla renkailla voidaan käyttää jopa alle 1 barin paineita ja silti ajaa normaalia tienopeutta!
Nykyaikaisilla renkailla voidaan käyttää jopa alle 1 barin paineita ja silti ajaa normaalia tienopeutta!
Nelivetotraktorin vetokyky on keskimääräisissä olosuhteissa 60–70 % kokonaisakselimassasta. Lisäpainotus etuakselille lisää vetokykyä samassa suhteessa.
Nelivetotraktorin vetokyky on keskimääräisissä olosuhteissa 60–70 % kokonaisakselimassasta. Lisäpainotus etuakselille lisää vetokykyä samassa suhteessa.

Vaikean viljelyvuoden olosuhteissa korostuvat sekä vetokyky että huoli maan tiivistymisestä ja rakenteen huonontumisesta. Kumipyörätraktori voi teoreettisesti vetää enintään akselimassansa verran. Käytännössä todellinen vetovoima on huomattavasti pienempi johtuen luistosta, vierintävastuksesta ja muista häviöistä.

Keskimäärin kuivissa olosuhteissa vetovoima voi olla noin 60 prosenttia teoreettisesta enimmäisvetovoimasta ja erittäin hyvissä olosuhteissa 70 prosenttia.

Märällä savi- ja hiesumaalla vetovoimaksi saadaan vain 30–40 prosenttia teoreettisesta vetovoimasta. Todellisen vetovoiman ja kokonaisakselimassan suhdetta sanotaan vetovoimakertoimeksi.

Luisto, vierintävastus ja muut häviöt pienentävät vetovoimakerrointa. Vetovoimakertoimen parantaminen lisäpainoilla ja/tai painonsiirrolla sekä paremmin kantavilla ja pitävämmillä renkailla mahdollistaa suuremman työtehon tai saman työtehon kevyemmällä traktorilla.

Väärän painojakauman seurauksena vetokyky huononee, polttoaineenkulutus lisääntyy, renkaiden kuluminen lisääntyy tai on epätasaista, ajovakaus huononee tieajossa ja työsaavutus pienenee suuremmasta luistosta johtuen.

Perinteisen pyörätraktorin painojakauma on yleensä taka-akselipainotteinen johtuen traktorin pyöräalustan rakenteesta. Etu- ja takapyörien kokoero sopii yhteen painojakauman kanssa. Valmistajan hyväksymien pyörä- ja rengaskokovaihtoehtojen määrittelyissä on otettu huomioon myös lisäpainotus ja akselimassojen vaihtelu erilaisissa työtilanteissa.

Pyöräkohtaisten kuormien tasapainottaminen vetotilanteessa on tärkeä toimenpide vetohyötysuhteen lisäämisessä. Se vaikuttaa merkittävästi myös maahan kohdistuvaan rasitukseen.

Lue Koneviestin artikkelin esimerkeistä, kuinka voit korjata tilannetta. Pääset lukeman koko jutun Koneviestin sivuille tästä

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT